24 miljoner jobb kan skapas om klimatavtalet följs

En snabb omställning till ”rena” energislag skulle inte radera ut alla arbetstillfällen som President Trump envist har påstått. Men enligt en studie: Does climate action destroy jobs? – Är dennes farhågor ogrundade, speciellt om man ser det över en längre tidsperiod.

“Our findings show that if we take action to limit climate change, we will have more jobs by 2030 than by not doing anything,” said Guillermo Montt, author of the study and a senior economist in the research department of the International Labor Office, a special UN agency that focuses on labor issues. “More jobs will be created than those that are lost, so the economy and countries as a whole stand to gain.”

https://www.cnbc.com/2017/10/24/us-to-add-11-point-5-million-jobs-in-next-decade-due-to-health-care-bls.html

Sono Sion – reklamfilm

Sono Motors – The mobile Power-plant

Första gången vi ser ett tydligt budskap mellan elbil och framtid!
Spontant blir jag jätteglad att en biltillverkare vågar ta det här steget!!

”Varning klippet innehåller reklam”, känns inte viktigt här. Klippet visar ju att det går att tänka på framtida generationer, att boendet inte nödvändigtvis skall kräva mer av vår omgivning och att vi verkligen KAN leva klimatsmart! Heja Sono Motors.
”Made in Germany, is Great again”! ;^)

Enligt uppgifter är det för närvarande ca: 9.0051 reservationer på modellen. Länk Facebookgrupp: Sono Motors Sverige.

Länk: Sono Motors

Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Sono_Motors

”Living more consciously and having more time for the present. Today, for many this is a dream. Tiny housing shows, that it is possible. You can lead a good life without wasting resources. The Sion, as the micro version of the energy revolution, supports the energy consumption. VISION Sono Motors‘ goal is to end the use of fossil fuels in exchange for sustainable mobility. THE SION The Sion is an innovative electric car with integrated solar cells in the body, a range of 250 km and a price of 16.000 €. 30 free kilometers per day are possible with energy generated by the sun. The stored energy can be used through bidirectional charging for all common electronic devices. The Sion is a family friendly vehicle, thanks to 5 seats and optional trailer coupling. In short: A self-charging electric car for sustainable driving”.

Renault överraskar med segelfartyg för transatlantiska frakter!

Vad krävs för en förbränningsfri sjöfart? Renault har tagit ett radikalt grepp om saken och har seriösa planer på ett mycket spännande koncept med (två) segelfartyg som skall kunna klara upp till ca 500 bilar.
Man säger sig kunna sjösätta dessa redan 2020!?

På detta sätt kan man slippa utsläpp med hela 90% av ett konventionellt fraktfartyg. De sista tio procenten ligger på hybridmotorerna som används endast i hamnar där det är höga krav på tid och plats vid kaj.

Samarbetspartnern är NEOLINE – Frankrike med säte i Nantes.
På deras hemsida finns mer information och mycket bilder.

Car manufacturer, Groupe Renault, is partnering with French designer and operator of cargo sailing ships, NEOLINE, to reduce the carbon footprint of the Group’s supply chain. NEOLINE has designed a 136-meter ro-ro with 4,200 square meters of sail area it says has the potential to reduce CO2 emissions by up to 90 percent through the use of wind power primarily, combined with a cost-cutting speed and optimized energy mix. commission the vessels by 2020-2021 on a pilot route joining Saint-Nazaire in France, the U.S. Eastern seaboard and Saint-Pierre and Miquelon (off the coast of Newfoundland in Canada).

Ny ide för drönar-flyg (eVOTL) utökar möjligheter för räddning, brandflyg etc.

Det här är EVA eVTOL X01. Nicolas Zart, VD för företaget ”Electric Vertikal Aircrafts” har utvecklat en mycket intressant modell försedd med vingar.

Det gör den extra lämplig för verkligt besvärliga situationer där det är liten plats för start och landning.

  • 100% elektrisk
  • 24 elmotorer
  • 400 km/h
  • Autonom flygning med 77 GHz radar, Lidar, and 12 st kameror
  • Flexibla vingar (5m x 2m)
  • Klarar två passagerare, 250 kg last
  • ”Ultra-säker” enligt EVA.
  • Försedd med fallskärm
  • Ljudnivå på marken: 70 dB. Ljudlös vid flygning

Se även facebooklänk och intervju i CleanTechnica nedan.

Flygbolaget BRA lanserar årskort med biobränsle – Hundra resor med biobränsle ingår i priset!

Vårt nya erbjudande till dem som flyger ofta är en riktigt fin julklapp för klimatet. Samtidigt är det ett steg närmare ett fossilfritt inrikesflyg som ju är vårt mål för 2030, säger Anna Soltorp som är hållbarhetschef för flygbolaget BRA.

Genom att välja ett grönt årskort säkerställer BRA att motsvarande mängd bränsle som går åt till 100 genomsnittliga inrikesresor tankas med biobränsle i stället för med fossilt bränsle. Det innebär att flygresandet närmar sig koldioxidneutralitet. Ur ett livscykelperspektiv minskar de fossila utsläppen med hela 70 %.

För oss som flygbolag är det fantastiskt roligt att kunna erbjuda våra resenärer den möjligheten. Efterfrågan är stor och vi är säkra på att många av de resenärer som flyger allra mest kommer att byta till ett grönt årskort säger Christian Clemens, VD på BRA.

BRA erbjuder även gröna klippkort där 100 % biobränsle ingår i priset. Klippkorten som i första hand används av företag är biljetter som köps i förväg i större antal och sedan används av en eller flera personer.

https://via.tt.se/pressmeddelande/bra-lanserar-arskort-med-biobransle—hundra-resor-med-biobransle-ingar-i-priset?publisherId=3234555&releaseId=3247814

http://www.svenskaflygbolag.com/bra.html

MDH-studenter utvecklar självkörande cykel och autonom sophämtningsrobot

Autobike och Unicorn är namnen på två studentprojekt, som sker i samverkan mellan studenter, forskare och företagspartner i två olika forskningsprojekt. Sista års studenter på civilingenjörsprogrammet i robotik och masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, har under hösten arbetat med utvecklingen av en självkörande cykel och en autonom sophämtningsrobot.

Under det sista året på civilingenjörsprogrammet i robotik ägnar studenterna en hel termin åt att arbeta med ett skarpt projekt. Under hösten har studenterna arbetat med projekten Autobike och Unicorn. 

– Att jobba i ett skarpt projekt som detta är kul eftersom man får utmana sig själv och testa den kunskap man har samlat på sig under de fyra år vi har gått här, säger Mohammed Mahmoud, som arbetat med projektet Autobike. 

Unicorn – autonom sophämtningsrobot

Målet med projektet Unicorn är att utveckla en autonom sophämtningsrobot som kan köra mellan bostäder i ett bostadsområde, för att hämta hushållens sopor och köra soporna till en återvinningscentral. På så sätt kan soporna hämtas oftare, bullernivån minska och privatpersoner behöver inte åka iväg till en återvinningsstation med sina sopor.

– Syftet med Unicorn är att förenkla och förbättra möjligheterna till sophantering och sopsortering för hushållen. Projektet har sin grund i ett tidigare projekt där vi utvecklade en sophämtningsrobot som skulle underlätta arbetet vid tömningen av sopkärl. I samband med projektet Roar, uppkom idén om att utveckla små, självkörande robotar som kör runt i bostadsområden och tömmer soporna flera gånger i veckan, säger Mikael Ekström, docent i robotik och ansvarig för kursen. 

Projektet Unicorn är ett samverkansprojekt mellan MDH, Chalmers, Göteborgs stad, Hiab, Husqvarna, PWS och Volvo Group, där de olika parterna fokuserar på olika delar i projektet. På MDH är det studenter från civilingenjörsprogrammet i robotik och studenter från masterprogrammet i intelligenta inbyggda system som arbetat med projektet under hösten.

– Vi har arbetat med att utveckla systemet för robotens lokalisering och systemet för hur roboten ska kunna lyfta sopkärlen, samt att tydligt visa robotens intention, säger Ulrik Åkesson, student som arbetat med projektet Unicorn. 

I och med att flera robotar ska kunna hämta sopor i samma bostadsområde finns det en del aspekter att ta hänsyn till. 

– För att människor i området inte ska bli rädda för robotarna och känna sig säkra i deras omgivning, jobbar vi med att få roboten att tydligt visa åt vilket håll den ska åka, säger Alexandra Hengl, student som arbetat med projektet Unicorn. 

Studenterna som arbetat med projektet har haft olika ansvarsområden och haft avstämningsmöten med de samverkande parterna. 

– Att arbeta på detta sätt är nytt för oss och har varit väldigt lärorikt. Det känns som ett bra sätt att förberedas inför arbetslivet, säger Sebastian Andersson, student som arbetat med projektet Unicorn. 

Autobike – självkörande cykel

Syftet med projektet Autobike är att utveckla en självkörande cykel som ska användas i testmiljöer för autonoma bilar. Innan autonoma bilar lanseras på marknaden testas de i testmiljöer för att säkerställa att de fungerar som de ska och till exempel kan väja för en cyklist som dyker upp helt oväntat. 

– I dagens testmiljöer används cyklar som dras med hjälp av linor. Men i detta projekt ska vi utveckla en cykel som är självkörande och beter sig som en cyklist, säger Mikael Ekström. 

Projektet sker i samverkan mellan MDH, Chalmers, AstaZero, Cycleurope och Volvo Cars. Under hösten har studenterna arbetat med alltifrån val av cykel och utvecklingen av elektroniken, mjukvaran, programmeringen och mekaniken, till implementering av kontrollsystemet och testning av cykeln. 

– Vi ansvarar för själva byggandet av cykeln och designen av ett kontrollsystem som ska göra att cykeln kan vara helt självkörande och självbalanserande, säger Therèse Eriksson, som arbetat med projektet Autobike. 

Under projektets gång har studenterna haft en hel del fokus på att få cykeln att balansera. För att lyckas har de använt sig av en simulering i datorn. 

– Vi använder oss av simuleringen för att testa balanseringen i datorn innan vi testar på den verkliga cykeln. Simuleringen fungerar som en indikator, så när balanseringen fungerar i simuleringen, testar vi balanseringen på den verkliga cykeln, säger Therèse Eriksson.

Nyttigt inför arbetslivet

Båda projekten kommer att fortsätta även nästa år. Då kommer de studenter som läser sista året på de två programmen att få ta vid och fortsätta med utvecklingen av projekten. De studenter som gått årets kurs har uppskattat den och sett den som en förberedelse inför arbetslivet. 

– Det är jättevärdefullt för oss att få känna på hur det är att jobba mot samarbetspartners, jobba mot deadlines, mot leveranstider och med all dokumentation runtomkring. Kursen har varit som en mjukstart inför arbetslivet, säger Therèse Eriksson.

För mer information:

Natalie Caballero Löf, kommunikatör, Mälardalens högskola, 021-10 70 60, natalie.caballero.lof@mdh.se

USA’s företag bävar för dåligt rykte, inför klimathot och arga kunder!

CDP Carbon Disclosure Project, reglerar och gör det möjligt för företag, länder, stater, städer och miljöorganisationer,- att mäta och möta olika klimathot genom att samarbeta globalt.
Alla möjliga öppna data samlas. En hel del skickas frivilligt in och sammanställs av Carbon Disclosure Project.
Den senaste rapporten visar hur delstater och företag i USA agerar för klimatkompensering. Man har data från över 2000 svar och data från flera företaga och större städer mellan 2014 och 2017.

Fula fiskar i ledningen?

Det visar sig nu tydligt i rapporten att flera företag är rädda att förlora kunder och rykte på grund av klimatförändringarna. 
Globala företag som inte har kontroll över sitt klimatavtryck, eller ens gör någon form av ansträngning, ligger illa till.
Det kan gnissla i kundrelationer, investerare lämnar, eller hoppar plötsligt av. Det kan ge ökade kostnader även för företagets kommunikations-avdelningar med allt mer påkostade reklamkampanjer.

Det gäller inte bara globala koncerner. Även småföretag riskerar förlora kunder. Hela branscher är allt mer fokuserade på att ställa om till globala Cirkulara affärer! En hållbar ekonomi för alla.

Rapporten finns även att läsa här: https://www.cdp.net/en/articles/companies/new-analysis-absence-of-national-policy-continues-to-put-us-based-companies-and-people-at-risk-of-climate-change-in-key-states

Städer borde välkomna elcykeln! Bra för hälsa, luft och trafiken

Elcyklar är redan här, elmoped och el-sparkcyklar. Hur kan länder och städer ställa upp för att möta dem i stadsplanering och trafikmiljö?

En artikel från CleanTecnicha sätter fingret på hela den globala utvecklingen och visar på olika åtgärder i en artikelserie.

Sveriges största solcellspark kan bli verklighet i Skåne

KRISTIANSTAD. C4 Energi har tillsatt en projektgrupp som nu ska utreda möjligheten om att bygga Sveriges största solcellspark i Kristianstad.

Göran Thessén VD hoppas att den nya solcellsparken kan stå färdig redan under 2019. Foto: C4-Energi

En eventuell solcellspark skulle om C4-Energi får bestämma byggas utmed E22:an i Kristianstad. Och satsningen skulle då också innebär att Kristianstadsborna skulle kunna köpa eller hyra andelar i omställningen. Redan idag säljer C4 Energi nyckelfärdiga solcellsanläggningar till privatpersoner och företag i kommunen och är en av aktörerna i den omställning till förnybar energi som man idag står inför.

Det är fortfarande inte beslutat att parken ska byggas men C4 Energis politiskt tillsatta styrelse har gett företagets vd i uppdrag att utreda möjligheterna för byggnation.

– Den solcellspark som vi utreder möjligheterna för skulle kunna bli Sveriges största och det innebär att den skulle kunna producera miljövänlig solel motsvarande 800 villors elförbrukning på årsbasis, säger Göran Thessén vd för C4 Energi.

Artikel hämtad från http://www.lokaltidningen.se/nyheter/2018-12-12/-Sveriges-största-solcellspark-kan-bli-verklighet-i-Skåne-3727189.html

Solceller: Tunnfilmssolceller med minimalt koldioxidavtryck

En ny studie som beställts av solenergiföretaget Midsummer visar att företagets egenutvecklade flexibla tunnfilmssolceller är mycket miljövänligare än andra produktionsprocesser för solmoduler, t ex kiselmoduler.

Den nyligen genomförda studien av Swerea IVF visar tydligt att Midsummers flexibla tunnfilmssolceller har mycket lägre koldioxidutsläppsekvivalenter än nästan alla andra förnybara energikällor. Jämfört med produktionen av kiselmoduler, kan Midsummers snabba produktionsprocess med sputtering för tunnfilmssolceller resultera i en global uppvärmningspotential (GWP) på endast 1/10 av kiselmodulerna.

– Eftersom solenergianläggningar nu sprids globalt kommer det att bli ett ökat fokus på dess koldioxidavtryck och energiåterbetalning, säger Sven Lindström, VD för Midsummer.

För att tillverka energikrävande kiselplattor är glas- och aluminiumramar med smutsig kolkraft inte miljövänligt nog. PV-leverantörer kommer i allt högre grad att bedöma klimateffekten av sina produktionsprocesser. Här har Midsummer en klar fördel med sina extremt små koldioxidavtryck. Vår tillverkningsprocess är mycket energieffektiv och vi använder inte kisel, glas eller aluminiumramar.
En annan anledning till det låga koldioxidavtrycket är det extremt tunna ljusabsorberande CIGS-skiktet. Midsummer använder mindre än 1um (1 mikrometer, 0,001 mm) CIGS-material i sin produktionsprocess, vilket möjliggör inte bara en snabb produktionsprocess utan också låg energiförbrukning.

Syftet med Swerea IVFs livscykelanalys (LCA) -studie var att förstå miljöpåverkan av Midsummers produktionsmetod för flexibla CIGS-solceller i ett livscykelperspektiv. Resultaten visade mycket lägre koldioxidutsläpp jämfört inte bara med liknande moduler av kisel men också med annan tunnfilmsteknik.

Midsummers flexibla CIGS-solceller består inte av några glas- eller aluminiummaterial, vilket minskar materialkonsumtionen betydligt.
Studien har granskats och godkänts av ett svenskt oberoende tredjepartsinstitut, Miljögiraff AB.

Publicerad i Elinor.se av Göte Fagerfjäll http://www.elinor.se/tunnfilmssolceller-med-minimalt-koldioxidavtryck.html/