Facebook-regler, VUEF-gruppen.

Våra Facebook-regler, VUEF Västmanland Upplands Energiförening:

Syftet är att alla ska kunna känna sig trygga i att vara med i vår facebookgrupp. Vi eftersträvar en ansvarsfull öppenhet i flödet så att alla kan framföra åsikter kring olika tekniska lösningar och förslag på hur vi ska uppnå en förnybar och fossilfri framtid.

Vi accepterar därför inte inlägg som:

-är uppenbart felaktiga eller missvisande eller avviker från allmänt accepterad forskning och vetenskap. Ange alltid var uppgifterna eller klippet hämtats ifrån så att innehållet kan kontrolleras och värderas.

-innehåller personangrepp, kränkande, hotfulla eller nedsättande kommentarer om medlemmar i gruppen, andra personer, folkgrupper, etnisk eller nationell tillhörighet eller annan särskiljande tillhörighet.

-vars huvudsakliga syfte är att skapa uppmärksamhet, få följare eller gillamarkeringar eller på annat sätt få fördelar i sociala media.

-har politiska syften eller innehåller politisk agitation eller på annat sätt är ämnat att skapa opinion för andra ändamål än de Föreningen verkar för.

-skyddas av upphovsrättsliga eller andra lagstadgade regler. Kontrollera därför att det är tillåtet att dela innan Ni lägger in länkar.

-tydligt avviker från ämnet. Om du följer en tråd så respektera det ämne/ämnesområde som för tillfället behandlas för att uppnå en saklig diskussion.

-uppmanar till kriminella eller oetiska beteenden eller handlingar.

-innehåller marknadsföring eller reklam för specifik produkt, tjänst eller företag.

-publiceras i annans namn.

-inte är formulerade med egna ord. Om citat används ska det framgå och dessa ska vara kortfattade och sakliga.

Vi som administrerar gruppen arbetar ideellt och följer flödet kontinuerligt. Vi förväntar oss att reglerna respekteras och förbehåller oss rätten att varna och att i förlängning begränsa medlems möjlighet att vara verksam i gruppen. För att stänga av en gruppmedlem helt, krävs gemensamt beslut av två moderatorer. En sådan åtgärd ska tydligt motiveras. 

Länk till vår facebooksida: