Protokoll

Årsmöten

Årsmötesprotokoll – 2023-03-26

Bilagor till årsmöte – 2023-03-26

Årsmötesprotokoll – 2022-04-22

Årsmötesprotokoll – 2021-04-25

Årsmötesprotokoll 2020-04-26

Årsmötesprotokoll 2019-05-05

Bilaga Konstituerande styrelsemöte 2019-05-05

Verksamhetsberättelse 2018

Årsmötesprotokoll -18-04-22

Bilaga till årsmötesprotokoll 18-04-22

Verksamhetsberättelse 2017, 18-04-22

Årsmötesprotokoll 17-04-29

Bilaga årsmötesprotokoll 17-04-29

Verksamhetsberättelse 2016 17-04-29

Styrelse

Styrelsemötesprotokoll 24-02-19

Styrelsemötesprotokoll 24-01-15

Styrelsemötesprotokoll 23-12-09

Styrelsemötesprotokoll 23-11-13

Styrelsemötesprotokoll 23-10-16

Styrelsemötesprotokoll 23-09-18

Styrelsemötesprotokoll 23-04-24

Styrelsemötesprotokoll 23-03-26

Styrelsemötesprotokoll 23-03-07

Styrelsemötesprotokoll 23-02-07

Styrelsemötesprotokoll 23-01-09

Styrelsemötesprotokoll 22-11-14

Styrelsemötesprotokoll 22-10-10

Styrelsemötesprotokoll 22-09-13

Styrelsemötesprotokoll 22-02-28

Styrelsemötesprotokoll 22-04-04

Styrelsemötesprotokoll 22-01-31

Styrelsemötesprotokoll 21-12-02

Styrelsemötesprotokoll 2021-11-04

Styrelsemötesprotokoll 2021-10-07

Styrelsemötesprotokoll 2021-09-06

Styrelsemötesprotokoll 2021-06-05

Styrelsemötesprotokoll 2021-03-22

Styrelsemötesprotokoll 2021-02-22

Styrelsemötesprotokoll 2021-01-25

Styrelsemöte 20-11-02

Styrelseprotokoll 20-09-21

Konstituerande styrelsemöte 2020-04-26

Styrelseprotokoll 2020-01-20

Styrelseprotokoll 19-11-04

Styrelseprotokoll 2019-10-07

Styrelseprotokoll 2019-09-02

Styrelseprotokoll 2019-06-17

Styrelseprotokoll 2019-04-04

Styrelseprotokoll 18-12-16

Styrelsemöte 18-10-26

Balansrapport 18-10-24

Minnesanteckningar – Ungdomsavdelning 18-10-19

Styrelsemöte 18-08-21

Styrelsemöte 18-05-22

Konstituerande styrelsemöte 18-04-22

Styrelsemöte 18-02-02

Styrelsemöte 17-09-18

Konstituerande styrelsemöte 17-07-10

Styrelsemöte 17-01-30