Föreningen för förnybar energi och energihushållning

Energikris, elbrist, energibesparing, utsläppsrätter, klimatförändring …

Dessa och många fler nya ord och begrepp behöver vi känna till och förstå för att kunna göra kloka val och ta långsiktiga beslut. Det kan handla om att teckna elavtal, byta bil, byta uppvärmningssystem, investera i solceller och batterilager, byta jobb, välja pensionssparande och många andra små och stora beslut som påverkar både din, dina barns och barn-barns framtid.

Samhället är mitt i en genomgripande omvandlingsprocess. Nu går vi ifrån fossilsamhället som har växt fram under mer än 100 år till det förnybara samhället där kretsloppstänkande är bestämmande. I det samhälle som växer fram kommer energin huvudsakligen från solen i form av vatten- och vindkraft, bioenergi och solkraft med ett minimum av klimatpåverkande utsläpp. Vi lär oss hushålla med energin liksom med planetens övriga resurser. Det forskas på olika former av energilagring liksom nya utsläppsfria energikällor som kan bli betydelsefulla i framtiden. Allt detta behöver hända snabbt för att inte klimatpåverkan med extremväder mm ska bli för dyrt och svårhanterligt. Livsmedelsförsörjning, infrastruktur, demokratiska system mm är sådant som påverkas av ett förändrat klimat. Därför behöver klimatförändringen hejdas.

Som medlem i Västmanland Upplands Energiförening kan du, både som privatperson och företag delta i våra evenemang och aktiviteter för att komma närmare den verklighet som just nu formar vår framtid. Föreningen ordnar studiebesök, seminarier, studiecirklar och temadagar om aktuella ämnen inom områden som berör förnybar energi och energihushållning. Föreningen deltar även i olika projekt eller driver egna, som t.ex. ”Fossilfritt Mälaren”. Vi vill gärna se engagemang från medlemmarna och är öppna för nya initiativ som föreningen kan vara delaktig i. VUEF samverkar med andra energiföreningar, Studieförbundet Vuxenskolan och Mälardalens Universitet.