Föreningen för sol- och vindkraft, småskalig vattenkraft, biobränslen, elektrifiering av fordon, sjöfart och flyg, energihushållning och energilagring mm. 

FÖRNYBART, FOSSILFRITT, ELEKTRIFIERAT …

Detta är ”nyord” som används nästan dagligen i media. Det senaste året har det blivit tydligt vilken väg vi ska gå för att nå de klimat- och utsläppsmål som ställts upp. Förändringen pågår just nu och kommer att påverka oss alla. Absolut inte alltid till det sämre utan tvärtom. Nya arbetstillfällen skapas. Nya branscher och yrken växer fram. Företag etableras med förnybar teknik i fokus. I samhällsdebatten stöts och blöts frågor om vår framtida energiförsörjning. Det är inte alltid lätt att förstå de budskap som förmedlas.

Som medlem i Västmanland Upplands Energiförening kan du, både som privatperson och företag delta i våra evenemang och aktiviteter för att komma närmare den verklighet som just nu formar vår framtid. Föreningen ordnar studiebesök, seminarier, studiecirklar och temadagar om aktuella ämnen inom områden som berör förnybar energi och energihushållning. Föreningen deltar även i olika projekt eller driver egna, som t.ex. ”Fossilfritt Mälaren”. Vi vill gärna se engagemang från medlemmarna och är öppna för nya initiativ som föreningen kan vara delaktig i.

Bland VUEF:s intresseområden ingår sol- och vindkraft, småskalig vattenkraft, biobränslen, elektrifiering av fordon, sjöfart och flyg, energihushållning och energilagring mm. Tillsammans hjälps vi åt för att ta kloka beslut som gynnar både klimatet och vår egen ekonomi.

Välkommen som medlem i VUEF som är en ideell, politiskt och religiöst obunden förening för förnybar energi.