Länkar

SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation

Södermanlands Energiförening: https://sero-sef.se/startsida/

Närkes Energiförening: https://wp.sero.se/lokala/narkes-energiforening/

Dala Energiförening: https://wp.sero.se/lokala/dala-energiforening/

Värmlands Energiförening: https://wp.sero.se/lokala/varmlands-energi-och-vindkraftforening/

Smålands Energiförening: https://wp.sero.se/lokala/smalands-energiforening/

Vätgas och sjöfart, Västra Götaland: https://wp.sero.se/lokala/energi-och-hallbarhetsforum-vast/

Svensk Vattenkraftsförening: https://svenskvattenkraft.se/

Svensk Vindkraftsförening: https://svenskvindkraft.com/

Svensk Solenergi branschförening: https://svensksolenergi.se/

Elbil Sverige ideell förening: https://www.elbilsverige.se/

Powercircle: https://powercircle.org/

Energimyndigheten: https://www.energimyndigheten.se/

Svenska kraftnät: https://www.svk.se/

Nordpool: https://www.nordpoolgroup.com/

Vätgas Sverige: https://vatgas.se/

Energy Evolution Center: https://www.energyevolutioncenter.se/

Mälardalens Universitet: https://www.mdu.se/

Svenska Bioenergiföreningen: https://www.svebio.se/

Fossilfritt Sverige: https://fossilfrittsverige.se/roadmap/elbranschen/

Institutet för näringslivsforskning: https://www.ifn.se/nyheter/

Energiföretagen, branschorganisation: https://www.energiforetagen.se/

Energiforsk: https://energiforsk.se/

Energinyheter: https://www.energinyheter.se/

Tidningen Energi: https://www.energi.se/

Rise: https://www.ri.se/sv