Kontakt

Kontaktuppgifter, styrelsen:

Ordförande:
Gunnar Öberg
gunnaroberg6@gmail.com   070-714 22 62

Vice ordförande:

Bertil Bartholdsson, Västerås  072-209 18 23

Medlemsregister:
Nils Larsson

vuef.nils.larsson@koping.net      070-542 97 95

Sekreterare Lisa Sjöberg, Västerås
LedamöterHans Thorell, Enköping
073-1804950

Håkan Öqvist, Västerås
070-592 03 89

Karl Hedstad, Enköping
070-583 78 22

Eric Söderberg, Kvicksund
070-457 68 22
Suppl.Mats Thorning, Kvicksund
070-600 43 07

Ida Telldén, Västerås
073-521 22 50

Max Elgeby, Arboga
073-398 17 77

Nils Larsson, Köping
070-542 97 95

Erik Dahlquist, Västerås
073-960 71 91