VUEF på Facebook

https://www.facebook.com/groups/1444530929123578/

Alla är välkomna att deltaga i samtal och göra inlägg i FB-gruppen för Västmanland Upplands Energiförening. Vi håller oss till de regler som gäller enligt stadgarna för Föreningen och våra regler för gruppen som finns på vår hemsida (www.vuef.se).
För övrigt gäller att hålla en god och hövlig ton samt använda en saklig och väl underbyggd argumentation för sina åsikter och synpunkter. Som moderatorer försöker vi bevaka och ta bort inlägg eller nyheter som är uppenbart falska eller felaktiga och bryta trådar som ”spårar ur”. Vi styr också så att vi inte hamnar för långt bort från Föreningens syfte.

Det behöver betonas att FB-guppen inte är ett forum för politisk, religiös eller social information/argumentation även om dessa områden ibland tangeras i inlägg eller nyheter som kommenteras. Hittills har detta fungerat bra som riktlinjer och jag hoppas det ska fortsätta så. För tydlighetens skull vill jag tillägga att kärnenergi inte räknas som förnybar energi och därför inte tillhör de ämnen som berörs i detta forum.

”AKTIEKLUBBEN HÅLLBAR FRAMTID”:

https://www.facebook.com/groups/330382227705478

”FOSSILFRITT MÄLAREN”:

https://www.facebook.com/groups/190570982818291

”Hemakvaponi – studiecirklar”:

https://www.facebook.com/groups/hemakvaponicirkel