VUEF för företagare

Du som vill synas och visa att du engagerar dig i energi- klimat- och miljöfrågan har nu möjlighet att teckna medlemskap i Västmanland Upplands Energiförening och samtidigt få ditt företag exponerat på Föreningens hemsida www.vuef.se. Under menyn STÖDJANDE FÖRETAG.

För endast 500 kr per år får Ni också prenumeration på tidningen ”Förnybar Energi och Energieffektivisering” med fyra nummer per år. Medlemsavgiften faktureras. Medlemskap som tecknas nu gäller för hela 2022 och du får en praktisk shoppingkasse med vår fina logga, som ryms i fickan då den inte används. Företaget får dessutom använda vår logotyp på och i, sin kommunikation som en bra referens.

Västmanland Upplands Energiförening ingår i, och är länkade till ett flertal föreningar i landet med SERO (Sveriges Energiföreningars
Riksorganisation) som paraplyorganisation. Genom ett
företagsmedlemskap når du ut till en stor grupp medlemmar som är engagerade i dessa frågor. Det går också bra att köpa till annonser på Föreningens hemsida.

Kontaktpersoner: Carl Olov Persson, tfn 0221-14681, epost
c.o.p@koping.net – Gunnar Öberg, Mobil: 070-714 22 62, E-post gunnaroberg6@gmail.com

Swish: 1235185673