Föreningens aktiviteter

24 oktober 2021 – INBJUDAN – Hagby Kraft Studiebesök

17 oktober 2021 – Rapport – Elbilsträff Strömsholm

17 oktober 2021 – INBJUDAN – Elbilsträff Strömsholms Marketenteri

3 oktober 2021 – INBJUDAN – STUDIEBESÖK – Solel – kan de´ va´ nå´t?

7 maj 2021 – INBJUDAN – STUDIEBESÖK – Electric Village i Mariestad


Här presenteras några av de senaste aktiviteterna i Föreningen 2019-2020

9 april 2021 – INBJUDAN – STUDIEBESÖK – Målarbergets vindkraftspark – VKS Vindkraft AB

25 april 2021 – INBJUDAN – ÅRSMÖTE – VUEF

VUEF-verksamhetsberättelse 2019Bland de aktiviteter vi redan hunnit med är att skapa kontakter för vår framtida verksamhet där vi ser många möjligheter för både företagare och enskilda.

Bland annat besökte Håkan Öqvist och Gunnar Öberg för en tid sedan ABB industrigymnasium i Västerås, där vi verkligen blev väl mottagna av Hans Jakobsson, rektor och Agneta Berliner VD.

Agneta Berliner, VD för ABB Industrigymnasium visade oss runt och berättade om det fina och moderna lärosätet som rymmer ca 300 elever. Vi träffade också rektor Hans Jakobsson och ser goda möjligheter att inleda samarbete med elevgrupper i teknikprojekt. Gunnar till höger.

Måndag den 21/8 hölls ett styrelsemöte där inbjudna gästerna Erik Söderberg och Ann-Sofie Granzell, höll varsitt engagerat anförande


Energiföreningen bjöd in till en spännande studieresa till Härnösand den 21-22 september.

En redogörelse om naturodlingarna finns här http://vuef.se/peckas-naturodlingar-i-harnosand/

Studiebesök på Peckas Naturodlingar http://www.peckas.se/, och solenergiföretaget Absolicon.