18-08-21 VUEF styrelsemöte Västerås, Västmanlands län – Verksgatan, 21 augusti 2018 – 3 av 7

Erik Söderberg, hållbarhetskonsult med företaget Nestor om aquaphonisk odling och leaderprojekt