Peckas Naturodlingar i Härnösand

Aquaponics

Av Gunnar Öberg – Ordförande VUEF: Fiskar och växter som odlas tillsammans och ger näring åt varandra. Så fungerar aquaponics, ett slutet ekosystem som gör det möjligt att odla grönsaker och bär på ett hållbart sätt.

Fiskar och växter som odlas tillsammans och ger näring åt varandra. Så fungerar aquaponics, ett slutet ekosystem som gör det möjligt att odla grönsaker och bär på ett hållbart sätt.

Aquaponics är en sammansättning av aquakultur, alltså fiskodling, och hydroponic, växtodling i vattenlösning. Fiskarna lever i en tank och deras vatten pumpas sedan genom rör över till växterna.

Du behöver inte tillsätta näring och eftersom vattnet återanvänds krävs bara runt tio procent vatten jämfört med konventionell odling. Genom att det näringsrika vattnet från fiskarna inte släpps ut utan skickas vidare till växterna bidrar det inte heller till övergödningen.
Det är framför allt bladgrönsaker som sallad och basilika som lämpar sig för aquaponics. Men även andra grödor som jordgubbar och tomater går bra. Maten kan odlas närmare konsumenterna och vi slipper långa transporter med negativ klimatpåverkan.

Fisken i ett sådant odlingssystem växer till med optimerad näringstillförsel och med utnyttjande av avföringen till gödsel.

Fisktankar i en aquaponi

Peckas Naturodlingar i Härnösand

För drygt 20 år sedan började Pecka Nygård göra försök med a8 kombinera fisk- och grönsaksodling.

Idag är Peckas Naturodlingar AB http://www.peckas.se/ ett framgångsrikt och börsnoterat företag. I det 4 000 kvadratmeter stora växthuset odlas tomater året runt. Med hjälp av 7 000 W högtrycksnatriumbelysning skördas 200 ton tomater per år. Under vintern behövs också tillskottsvärme från fjärrvärmenätet. I ett rum intill finns fisktankarna där 35 ton regnbågsforell är fångstmogna varje år. Med ett tillskott av bara 1,1 kg fiskfoder för 22 kr per kilo fisk är odlingen klart ekonomiskt lönsam. Fiskfodret framställs av icke önskvärd ”skräpfisk” från Östersjön.

Salladsodling direkt i fisktank

Hela systemet innehåller ca 200 kbm vatten och genom avdunstning och det vatten som åtgår i plantorna behöver ca 10 kbm vatten tillföras per dygn. Investeringskostnaden för hela anläggningen är ca 20 mkr och man är redan igång med att bygga ut anläggningen till det dubbla och nu blir kostnaden för nästa steg bara hälften så stor. Här utvecklas också arJficiell intelligens för att optimera alla parametrar i produktonen. Framför allt är det viktigt att minimera uppvärmningskostnaden då så mycket som en tredjedel av omsättningen åtgår till el och värme.
Peckas Naturodlingar planerar att expandera på nya marknader och siktar närmast på Mälardalen.

Hydrophonic

Hydroponisk odling är den ena halvan i ett aquaponiskt system. Med petflaskor, små korgar, lite rockwool och andra småsaker kan man gör sina första försök. Varför inte börja med det redan nu? Se klippet nedan

Sammanfattning

Aquaponisk odling kan bli ett betydelsefullt och miljövänligt komplement till traditonell livsmedelsproduktion. Det kan fungera i både småskaligt och hela vägen upp till industriell storlek. Speciellt intressant kan det bli om spillvärme från datorhallar eller industri kan användas.
Traditonellt lantbruk kan ha förutsättningar att kompletteras med aquaponisk odling då lokaler och praktskt handlag ofta finnstillgängligt. Fördelarna där är att få flera ”ben” att stå på i ett förändrat klimat.
Även på självhushålls/hobbynivå kan aquaponisk odling bli betydelsefull. I ett samhälle med krav på ökad resiliens kan små anläggningar öka försörjningstryggheten. Kanske finns det förutsättningar för att utveckla ett ”startkit” för hemmabruk.
Vi kan förmodligen se fram mot en spännande utveckling på detta område.