Inbjudan till seminarium slutförvaring av kärnavfall 1 december 2021 kl 13:00

Välkommen till en eftermiddag om slutförvaring av kärnavfall! – Arrangemanget börjar med lunch.

Program: Göran Bryntse, teknisk doktor, inleder med avfallsproblematiken och klimatpåverkan.
Christopher Leygraf, professor i korrosionsvetenskap, KTH, föredrar om risker med slutförvaring i kopparkapslar.
Herbert Henkel, geofysiker, föredrar sin syn på slutförvaring.
Vi räknar även med att Strålsäkerhetsmyndigheten medverkar.

Program är nu klart och kan ses här: Via denna länk.

Ladda hem inbjudan här

Moderator: Eric Söderberg, Nestor AB.
Datum/Tid: 1 december kl. 13.00 – 16.00, lunch 12.00 – 12.50
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan Västmanland –
Lysgränd 1, 721 30 Västerås
Kostnad: Seminariet är kostnadsfritt

Anmälan: Registrera dig i Studieförbundet Vuxenskolan, sista anmälningsdag, 28/11. Ange om specialkost önskas. Anmälan gör du i denna länk.
Det är möjligt att delta digitalt. Ange om du deltar digitalt i rutan ”Lämna ett meddelande här…” på anmälningssidan.

Frågor: Kontakta eric@nestor.se, tlf 070-457 68 22

För er som inte har möjlighet att delta på plats eller inte får plats kan följa seminariet på Zoom. Seminariet startar kl. 13 men länken öppnas tidigare. Använd följande länk:
https://us06web.zoom.us/j/83791516905

Elbilsträff Strömsholm 17 oktober 2021 

Många nyfikna strömmade till från alla håll faktiskt, vilket var extra kul. Totalt var vi tio elbilar anmälda. Bilarna som närvarade hade en intressant blandning alla storlekar från Skoda Citygo till en VW-e-Transporter. Många som förväntat ställde bra frågor om elbilsägande med våra medlemmar. Ett par blev nästan genast medlemmar i VUEF dessutom.

Som ses av bilderna finns det väldigt gott om plats för alla, både på parkeringen och inne i caféet ”Markan”. Bara någon km därifrån ligger Strömsholms slott.

Text och foto: Håkan Öqvist

Studiebesök om solel

Söndag 3 oktober besökte vi familjen Mörtzell i Himmeta och såg och pratade om solel. De har en solelanläggning sedan 2018 med 15 kW toppeffekt placerad både på ett uthus och på bostadshuset, se bild. Installatören förutspådde att de skulle få 14 000 kWh solel per år men 2020 blev det 16 300 kWh! Investeringen efter bidrag låg på ca 150 000 kr. Om man värderar solelen lågt till 1 kr/kWh motsvarar det en avkastning på 11% på satsat kapital!

Installatören Johan Johansson från Ecoklimat Norden AB redde ut alla teknikfrågor. Besökarna trivdes gott och kom med många inlägg. Kaffe och ostsmörgås höjde stämningen ytterligare bland oss 16 deltagare (från 5 månader och uppåt).

Hjärtligt tack till Mörtzells och Johan Johansson för en trevlig och lärorik eftermiddag!

Injudan Studiebesök – Solel – kan de´ va´ nå´t?

Studiebesök och erfarenhetsutbyte

Inbjudan till medlemsträff söndagen 3 oktober 2021 kl 15.00 hos familjen Mörtzell, Valla 3, Himmeta, Köping

Många funderar på om en solelanläggning kan vara något som passar hos dem. Andra har redan skaffat solel och hunnit få lite erfarenhet. Familjen Mörtzell installerade sin anläggning på 15 kWp år 2018 och nu hunnit se hur den fungerar. Vi träffas i all enkelhet och får höra lite om deras anläggning och delar med oss av frågor och erfarenheter. Johan Johansson från Ecoklimat Norden AB som gjorde installationen, finns på plats och kan reda ut tekniska frågor.

Föranmälan till mötet på e-post:
gunnaroberg6@gmail.com

eller sms 070-714 22 62

Anmäl senast 1 okt.
Ta gärna med en kompis!
Varmt välkomna!

Solceller på två tak hos Kurth Mörtzell.

Vägbeskrivning från:

Köping norra infarten
(BIG INN)

* Väg 250 mot Fagersta Kolsva, 1 km

* Vänster mot Himmeta, 7,2 km

* Vänster mot Valskog,
1,1 km

* Höger, 250 m

Varmt välkomna!

Studieresa med Västmanland Upplands Energiförening till Electric Village i Mariestad.

Den 7 maj sammanstrålade vi, 15 deltagare varav två från Södermanlands Energiförening klockan 10.30 för kaffe på Dinners restaurant i Mariestad. Bara ett stenkast därifrån ligger vätgastankstationen där man kan tanka helt ”grön” och lokalproducerad vätgas. Den markplacerade solcellsparken på 250 kW är direkt inkopplad till elektrolysören där vatten delas upp i väte och syre. Vattenmolekylen, H2O spjälkas i två väteatomer och en syreatom. Vätet lagras i sammankopplade gasflaskor i en container och kan sedan tankas i bilarna. Totalt produceras 4000 kg vätgas per år. Man säljer vätgasen för 90 kr/kg. Mariestads kommun äger och använder själva 11 stycken bränslecellsbilar bl.a. i hemtjänsten. Två privatpersoner brukar tanka.

Vätgasanläggningen är den enda i sitt slag i världen och man kan inte annat än imponeras av att en mindre kommun som Mariestad tar initiativ och genomför ett sådant projekt. Hans-Olof Nilsson från Angered som är något av Mr Vätgas har varit med och hjälpt till med konstruktionen. Själva vätgasstationen har kostat 21 miljoner, ekonomiskt stöd har erhållits från bl.a. Energimyndigheten. Anläggningen har väckt stort intresse och har haft besökare från många håll i världen.

Bränslecellsbilen

Toyota fanns på plats och visade upp sin bränselcellsbil, Mirai som också kommer i en uppdaterad version den närmaste tiden. En bränslecellsbil är ju en elbil med en bränslecell som producerar elektricitet när vätgas tillförs. 5,6 kg vätgas lagras i tre tankar med 70 MPa (700 bar) tryck och har en hög energitäthet, 1 kg vätgas räcker upp till 10 mil. Det behövs också ett mindre batteri, 1,24 kWh som buffertlager mellan bränslecellen och motorn. Bilen är, precis som en batteridriven elbil helt tyst och det kommer bara vatten ur ”avgasröret” under körning. Räckvidden är jämförbar med de bästa batteri-elbilarnas. Genom lottning fick en av oss nöjet att provköra ”Miraien” till vårt nästa stopp, vindkraftsparken i Lyrestad.

Vindkraftspark Lyrestad

Vindkraftsparken i Lyrestad ägs av franska Ardian Infrastructure till 75% och 25 % av Rabbalshede Kraft AB som också byggt parken. Den stod färdig 2016 och består av 22 Vestas 3,45 MW verk. Totalhöjd inkl vingar är 200 meter. Årsproduktionen är 234 GWh som Google köper till fast pris. Det kostade ca 900 mkr att bygga parken. Rabbalshede Kraft AB startades 2005 och förvaltar idag 155 verk varav 100 är egna. Bolaget är ovanligt då det både projekterar, bygger, äger och förvaltar vindkraft. Man har helt inriktat sig på etablering i elområde 3 och 4, dvs från Mälardalen och söderut. I utvecklingsportföljen ligger ytterligare 2 500 MW i olika faser samt vätgasproduktion upp till 50 MW.

Vi delades upp i två grupper p. g. a. av corona-restriktionerna och fick möjlighet att både se och lyssna på de mäktiga turbinerna på nära håll. Jag tror att vi alla förvånades över hur lite som hördes från vingarna trots att vi stod alldeles intill. Däremot störde trafiken på vägen

några hundra meter bort. Vi fick svar på alla de frågor och funderingar som vi kunde komma på.

Norrkvarn

På bryggan vid Göta Kanal avslutades dagen med fika i solen med samtal och reflektioner efter dagens upplevelser. Vi som bokat övernattning serverades senare en förträfflig trerättersmiddag som fick allra högsta betyg.

Mercedesladan

Av Maria på kommunens tillväxtkontor som samordnat och bokat hela arrangemanget fick vi rådet att inte missa ett besök på Mercedesladan då vi ändå var i Mariestad. Efter frukost på hotellet åkte vi därför den korta sträckan dit och hittade en lada med två förnämliga Mercedesbilar utanför och en stor samling, såväl gamla som nya rariteter inomhus. Ägaren Mats, kan verkligen konsten att berätta och har ett outtömligt erfarenhetsarkiv att ösa ur efter ett helt liv med bilar. Att gå runt bland dessa bilar och allt annat som samlats och sparats väckte också många egna minnen och vi hade nog kunnat stanna hela dagen och utbytt minnen och erfarenheter.

Ett stort tack till Mariestads Kommun med Maria Gustavsson och Maria Johansson som ordnat och guidade, till Toyota som visade bränslecellsbilar, till Rabbalshede Kraft AB och till Norrkvarns Hotell. Också ett stort tack till Mats Harryson som visade sin fina bilsamling.

Text, Gunnar Öberg och Nils Larsson

Bilder, Lisa Sjöberg och Nils Larsson

Årsmöte VUEF 21-04-25

Årsmötet samlade 8 medlemmar vilket var max antal med hänsyn till coronarestriktioner. Ytterligare några deltog på zoomlänk och telefon. Före årsmötet fick vi ta del av en intressant presentation av VD Per-Johan Fager och företaget Zoomability AB samt ytterligare ett föredrag på distans från vindkraftsföretaget Sea Twirl AB där VD Peter Laurits berättade om innovativ, havsbaserad, vertikal vindkraft.

För att se powerpointen från SeaTwirl, klicka här

Har vi elbrist i Sverige?

Har vi elbrist i Sverige?

Gång på gång har nyheterna larmat om elbrist. I flera dagstidningar larmade en ledarskribent med svarta rubriker att Sverige importerar dansk kolkraft motsvarande den nyligen stängda kärnreaktorn Ringhals 1. Men det var ju lögn! Den angivna dagen var Sverige nettoexportör av el. Efter påstötning kom en försiktig dementi en vecka senare. Dock valde tidningen att inte ta in min insändare.

Liknande nyheter har också synts i public- service-TV. Budskapet är att det var dumt att stänga Ringhalsreaktorer och att vi nu behöver köra oljeeldade kraftverk eller importera kolkraft. Det är inte heller sant. Karlshamns oljekraftverk ställdes i beredskap för att kunna tas i drift om någon kärnreaktor skulle krångla eller om något annat skulle hända som äventyrar elförsörjningen. Vi är väldigt elberoende i vårt högteknologiska samhälle. Så att ha reservkraft tillgängligt är en nödvändighet. Det har man även inom industrin, på sjukhusen, på lantgårdar mm. Fortfarande är det oftast dieselkraftverk men som tur är körs de väldigt sällan och orsakar en försvinnande liten del av våra co2-utsläpp.

Vilka krafter är det som så effektivt påverkar media med sensationsnyheter? Vad är syftet med det? Är det politiska krafter? Om budskapet är: Om dom (?) ändå klantat till det så att man måste producera el med olja och kol så kan jag gott flyga och köra fossilbil utan dåligt samvete. Bra! Då vet jag vem jag ska rösta på i nästa val.

Men vill vi verkligen ha det såhär? Ska vi tillåta att falska nyheter ska få styra våra beslut och vilka som ska bestämma vår framtid?

Kanske är det också på andra områden än på energiområdet som sanningen offras? Om det är så är vi illa ute.

Energikontoret i Mälardalen – Webbinarium

Under fyra webbinarier i november kan du ta del av tips, råd och fakta om hur du kan producera egen el med solceller. Solturnén 2020 är öppen för alla, men extra intressant för dig som driver ett litet eller medelstort företag. I detta webbinarium lär vi oss grunderna i en solcellsinvestering, vad är bra att tänka på, vilka ska kontaktas, och hur går en installation till?

Villa Skönborg – Studiebesök 20-10-22

Vid besöket visade och berättade husägarna Janne och Annelie om sitt fantastiska hus. Hur de använt sina erfarenheter från tidigare och utformat ett genomtänkt och innovativt hus som både är funktionellt, trivsamt, praktiskt och väldigt energisnålt.

Såväl bottenplattan med vattenburen golvvärme och stommen är extremt välisolerad. Väggarna som består av en leca-stenvägg med pir-isolering på utsidan motsvarar en traditionellt isolerad vägg med en tjocklek på 1,6 m. Även takkonstruktionen har väldigt tjock pir-isolering. Totalt behövdes 3 fullastade långtradare med isolering till grund, väggar och tak. Eftersom huset har stora glasytor för att skapa ljus och rymd inomhus krävde även detta en lösning som inte spiller värme. De tjocka isolerglas-kassetterna är därför monterade direkt i fönstersmygen för att undvika värmeläckage genom karm och båge. I sovrummen finns dock ett öppningsbart fönster vardera.

Janne presenterar kostnader för Villa Skönborg

Huset är inte inkopplat på elnätet utan försörjer sig med energi, såväl värme och varmvatten som hushållsel med hjälp av 3 kW solpaneler. Som komplement under de mörka vintermånaderna var det planerat att användas en Inresol stirling-generator. Denna visade sig inte fungera och därför krävdes en annan lösning. Janne valde att installera en gasolpanna med 500 l ackumulatortank för värme och varmvatten och ett gasoldrivet elverk. Pannan har fungerat mycket väl medan generatorn nu bytts ut till ett bensindrivet elverk som har bättre verkningsgrad och går mycket tystare. I en inte allt för avlägsen framtid kan en bränslecell ersätta all kompletterande energi.

Teknikrummet

Hjärtat i energisystemet är en batteribank av litiumtyp på knappt 10 kWh med tillhörande inverter av märket Mastervolt. Liknande system används i båtar och håller mycket hög kvalité. Vid normal användning beräknas batterierna hålla i ca 45 år. Elsystemet i huset är vanlig 230 volt enfas växelström och därför kan helt vanliga hushållsapparater, belysning, hemelektronik mm användas. Köket är som vilket modernt kök som helst och utrustat med såväl kyl-frys, elugn och diskmaskin. Tvättmaskin finns naturligtvis också. Solelsystemet täcker elbehovet en stor del av året och för att utnyttja det överskott som finns under soliga dagar finns även en 24 volts elpatron i ackumulatortanken.

Ventilationen i huset ombesörjs med keramiska väggventilatorer som växlar in värmen i inomhusluften till friskluften som förs in i rummet. Systemet heter Lunos och drivs med separat 12 volts likström. Det är mycket energisnålt, hygieniskt och tystgående och kan enkelt styras från rumscentraler.

Även under kalla vinterdagar förbrukar hela huset bara 5-6 kWh/dygn. Vid 10-12 minusgrader sjunker inomhustemperaturen endast ca ½ grad per dygn om ingen värme tillförs. Detta visar hur välisolerat huset är.
Merkostnaden för energisystemet jämfört med t.ex. en bergvärmepump är ändå inte mer än ca 150 000 kr. Merkostnaden för hela huset jämfört med ett motsvarande hus byggt på traditionellt sätt är omöjligt att beräkna då Janne och Annelie jobbat med bygget själva och har ett driv att skapa något utöver det vanliga.

Nu är huset i det närmaste helt färdigställt och Janne kommer så småningom att kunna mäta mer noggrant husets energiförbrukning över ett helt år. Vi ser fram mot att få följa hur huset fungerar på längre sikt.

Tack för ett lärorikt och inspirerande studiebesök. Det är viktigt att våga tänka annorlunda för att uppnå låg energiförbrukning i ett hus och här fanns lösningar som flera kan ta efter.

Studiecirkel i Hemakvaponi höstterminen 2020

Start 15 september 2020

Med akvaponi menas en kombination av fisk som odlas i behållare på land i kombination med växtodling (hydrofoni). Genom att utnyttja den näring som finns i fiskens avföring och växters förmåga att uppta näringen så kan ett nära nog cirkulärt och resurseffektivt system för livsmedelsproduktion skapas.

Under studiecirkeln lär vi oss om hur ett akvaponiskt system fungerar, vilka fisksorter och växter som kan användas, hur man kan bygga sin egen akvaponi i garaget eller i trädgården, vilka lagar och regler som gäller mm. Vi kommer också att göra studiebesök på såväl stora som små akvaponianläggningar och bjuda in föreläsare i ämnet. Studiecirkeln riktar sig främst till dig som kanske vill bygga en egen akvaponi och är intres- serad att lära dig mera om hur ett akvaponisystem fungerar. Inga förkunskaper behövs för att delta i cirkeln.

Cirkeln hålls tisdagskvällar kl 18,30-21.00 följande datum:


15/9, 22/9, 29/9, 6/10 och den 13/10 i Studieförbundet Vuxenskolan på adress Kyrkogatan 18 i Enköping. Som studiematerial använder vi ”Fisk I Hus” (Kimberly Berglöf Jason Bailey) och ”Acvaponic Gardening” (Sylvia Bernstein).

Studiecirkeln ingår i projektet ”Hemakvaponi” som genomförs av Västmanland Upplands Energiförening (www.vuef.se) och finansieras av EU, Jordbruksverket och kommunerna i Leader Mälardalens område.


Cirkelledare: Gunnar Öberg, 070-714 22 62, e-post: gunnaroberg6@gmail.com
Aktiviteten genomförs i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Studiecirkeln är en del av projektet Hemakvaponi som finansieras av Leader Mälardalen och Europeiska jord- bruksfonden för landsbygdsutveckling. Projektet genomför även studiebesök, seminarier och praktik inom akvaponi.