CirEko’s tidning Cirkulära Affärer är ute

Ann-Sofie Granzell, CirEko är också initiativtagare till konferens den 22 oktober, -18.

CirEko arbetar för resurseffektivt näringsliv där produktion och handel är i balans med jordklotets resurser.

Idén är att underlätta näringslivets utvecklande av hållbara cirkulära affärer och verksamheter genom att verka som en utvecklings- och samverkansarena inom den cirkulära ekonomin och det resurseffektiva samhället. CirEko ger näringslivet möjlighet till kunskap, samverkan och utveckling till nytta för affärer, samhälle och planeten.

Visionen är en win-win-win-värld där det inte finns något avfall. https://cireko.se

Länk till information: https://ca2018.se