Elbilsbatterier: Förvirring eller sanning?

Forskare har ofta rätt, men ibland hänger inte ens forskningen med i utvecklingen törs vi påstå. Nu har Sveriges radio gjort en intervju där det förekommer missuppfattningar och rent av förvirring.

”Inom tio år kommer många elbilsbatterier behöva återvinnas och i dagsläget är det generellt mycket som inte återvinns ur batterierna”.

Det här är fel då batteri och bilbranschen redan insett fördelarna kring de extremt långa hållbarhetstiderna för de batteri-paket som produceras för el-fordon. De går nämligen att återanvända i kretslopp och cirkulär ekonomi.
Vi kan faktiskt räkna upp ett flertal företag som redan gör det och satsar på reservkraftsanläggningar, senast är det Renault som meddelat att de aktivt satsar på reservkraft i flera projekt i EU! + Smart grid
French carmaker Renault and partners have published their plan for an Advanced Battery Storage system. They say it will become the largest energy storage system in Europe reutilising batteries from used electric vehicles. The modular system will comprise of multiple sites across France and Germany.
Ytterligare tillverkare som exempel är: NISSANDaimler, TESLA

”Just nu är metallen kobolt ett av de vanligaste ämnena i batterier och Martina Petranikova, på Chalmers, säger att det är viktigt att den återvinns mer ur använda batterier.
Eftersom produktionen ibland innebär slaveri, barnarbete och andra miljöproblem, säger hon”.

Det här är ett återkommande argument MOT el-fordon som inte har full täckning längre. Biltillverkarna vill undvika stora kostnader, och kobolt är dyrt. Flera tillverkare försöker också att minska mängden kobolt så mycket som möjligt. Panasonic, en av de största, samarbetar med Tesla och har lyckats få ned mängden kobolt till knappt under 3%. Branschen har också insett att etiska frågor är väldigt viktiga för överlevnad.

”Nyligen har en stor internationell konferens om batteriåtervinning arrangerats i Göteborg.
Två av förslagen, som lyftes fram där, är dels att insamlingen av batterier måste fungera bättre och dels att strängare krav behöver införas så att mer av batterierna måste återvinnas.
Forskaren Burcak Ebin är ändå positiv inför framtiden.
– Tekniken håller på att utvecklas just nu, säger Burcak Ebin”.

Stämmer: Forskaren Burcak Ebin verkar mer påläst och det sker verkligen en explosivt intensiv forskning på batteri-lösningar och framförallt energitekniska lösningar med batterier. Exempel i denna länk.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7052732

 

https://www.virtuosoenergy.com/ev-batteries-second-life/