Villa Skönborg – Studiebesök 20-10-22

Vid besöket visade och berättade husägarna Janne och Annelie om sitt fantastiska hus. Hur de använt sina erfarenheter från tidigare och utformat ett genomtänkt och innovativt hus som både är funktionellt, trivsamt, praktiskt och väldigt energisnålt.

Såväl bottenplattan med vattenburen golvvärme och stommen är extremt välisolerad. Väggarna som består av en leca-stenvägg med pir-isolering på utsidan motsvarar en traditionellt isolerad vägg med en tjocklek på 1,6 m. Även takkonstruktionen har väldigt tjock pir-isolering. Totalt behövdes 3 fullastade långtradare med isolering till grund, väggar och tak. Eftersom huset har stora glasytor för att skapa ljus och rymd inomhus krävde även detta en lösning som inte spiller värme. De tjocka isolerglas-kassetterna är därför monterade direkt i fönstersmygen för att undvika värmeläckage genom karm och båge. I sovrummen finns dock ett öppningsbart fönster vardera.

Janne presenterar kostnader för Villa Skönborg

Huset är inte inkopplat på elnätet utan försörjer sig med energi, såväl värme och varmvatten som hushållsel med hjälp av 3 kW solpaneler. Som komplement under de mörka vintermånaderna var det planerat att användas en Inresol stirling-generator. Denna visade sig inte fungera och därför krävdes en annan lösning. Janne valde att installera en gasolpanna med 500 l ackumulatortank för värme och varmvatten och ett gasoldrivet elverk. Pannan har fungerat mycket väl medan generatorn nu bytts ut till ett bensindrivet elverk som har bättre verkningsgrad och går mycket tystare. I en inte allt för avlägsen framtid kan en bränslecell ersätta all kompletterande energi.

Teknikrummet

Hjärtat i energisystemet är en batteribank av litiumtyp på knappt 10 kWh med tillhörande inverter av märket Mastervolt. Liknande system används i båtar och håller mycket hög kvalité. Vid normal användning beräknas batterierna hålla i ca 45 år. Elsystemet i huset är vanlig 230 volt enfas växelström och därför kan helt vanliga hushållsapparater, belysning, hemelektronik mm användas. Köket är som vilket modernt kök som helst och utrustat med såväl kyl-frys, elugn och diskmaskin. Tvättmaskin finns naturligtvis också. Solelsystemet täcker elbehovet en stor del av året och för att utnyttja det överskott som finns under soliga dagar finns även en 24 volts elpatron i ackumulatortanken.

Ventilationen i huset ombesörjs med keramiska väggventilatorer som växlar in värmen i inomhusluften till friskluften som förs in i rummet. Systemet heter Lunos och drivs med separat 12 volts likström. Det är mycket energisnålt, hygieniskt och tystgående och kan enkelt styras från rumscentraler.

Även under kalla vinterdagar förbrukar hela huset bara 5-6 kWh/dygn. Vid 10-12 minusgrader sjunker inomhustemperaturen endast ca ½ grad per dygn om ingen värme tillförs. Detta visar hur välisolerat huset är.
Merkostnaden för energisystemet jämfört med t.ex. en bergvärmepump är ändå inte mer än ca 150 000 kr. Merkostnaden för hela huset jämfört med ett motsvarande hus byggt på traditionellt sätt är omöjligt att beräkna då Janne och Annelie jobbat med bygget själva och har ett driv att skapa något utöver det vanliga.

Nu är huset i det närmaste helt färdigställt och Janne kommer så småningom att kunna mäta mer noggrant husets energiförbrukning över ett helt år. Vi ser fram mot att få följa hur huset fungerar på längre sikt.

Tack för ett lärorikt och inspirerande studiebesök. Det är viktigt att våga tänka annorlunda för att uppnå låg energiförbrukning i ett hus och här fanns lösningar som flera kan ta efter.