Temakväll – Solel och laddplatser 27 sept -18

Föreningen deltog på en temakväll om solel och laddplatser för privatpersoner, organisationer och företag som ville veta mer om hur man kan installera solpaneler eller egen laddplats för ett elfordon.

Föreläsare: Gustav Busch från Energikontoret i Mälardalen samt Bengt Stridh från Sveriges största solelsblogg. Bengt är även universitetslektor vid Mälardalens Högskola. Föreläsningarna avslutades med ett panelsamtal.

Arrangör var Energikontoret Mälardalen: http://energikontor.se/temakvall-solel-och-laddplatser/