MDH-studenter utvecklar självkörande cykel och autonom sophämtningsrobot

Autobike och Unicorn är namnen på två studentprojekt, som sker i samverkan mellan studenter, forskare och företagspartner i två olika forskningsprojekt. Sista års studenter på civilingenjörsprogrammet i robotik och masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, har under hösten arbetat med utvecklingen av en självkörande cykel och en autonom sophämtningsrobot.

Under det sista året på civilingenjörsprogrammet i robotik ägnar studenterna en hel termin åt att arbeta med ett skarpt projekt. Under hösten har studenterna arbetat med projekten Autobike och Unicorn. 

– Att jobba i ett skarpt projekt som detta är kul eftersom man får utmana sig själv och testa den kunskap man har samlat på sig under de fyra år vi har gått här, säger Mohammed Mahmoud, som arbetat med projektet Autobike. 

Unicorn – autonom sophämtningsrobot

Målet med projektet Unicorn är att utveckla en autonom sophämtningsrobot som kan köra mellan bostäder i ett bostadsområde, för att hämta hushållens sopor och köra soporna till en återvinningscentral. På så sätt kan soporna hämtas oftare, bullernivån minska och privatpersoner behöver inte åka iväg till en återvinningsstation med sina sopor.

– Syftet med Unicorn är att förenkla och förbättra möjligheterna till sophantering och sopsortering för hushållen. Projektet har sin grund i ett tidigare projekt där vi utvecklade en sophämtningsrobot som skulle underlätta arbetet vid tömningen av sopkärl. I samband med projektet Roar, uppkom idén om att utveckla små, självkörande robotar som kör runt i bostadsområden och tömmer soporna flera gånger i veckan, säger Mikael Ekström, docent i robotik och ansvarig för kursen. 

Projektet Unicorn är ett samverkansprojekt mellan MDH, Chalmers, Göteborgs stad, Hiab, Husqvarna, PWS och Volvo Group, där de olika parterna fokuserar på olika delar i projektet. På MDH är det studenter från civilingenjörsprogrammet i robotik och studenter från masterprogrammet i intelligenta inbyggda system som arbetat med projektet under hösten.

– Vi har arbetat med att utveckla systemet för robotens lokalisering och systemet för hur roboten ska kunna lyfta sopkärlen, samt att tydligt visa robotens intention, säger Ulrik Åkesson, student som arbetat med projektet Unicorn. 

I och med att flera robotar ska kunna hämta sopor i samma bostadsområde finns det en del aspekter att ta hänsyn till. 

– För att människor i området inte ska bli rädda för robotarna och känna sig säkra i deras omgivning, jobbar vi med att få roboten att tydligt visa åt vilket håll den ska åka, säger Alexandra Hengl, student som arbetat med projektet Unicorn. 

Studenterna som arbetat med projektet har haft olika ansvarsområden och haft avstämningsmöten med de samverkande parterna. 

– Att arbeta på detta sätt är nytt för oss och har varit väldigt lärorikt. Det känns som ett bra sätt att förberedas inför arbetslivet, säger Sebastian Andersson, student som arbetat med projektet Unicorn. 

Autobike – självkörande cykel

Syftet med projektet Autobike är att utveckla en självkörande cykel som ska användas i testmiljöer för autonoma bilar. Innan autonoma bilar lanseras på marknaden testas de i testmiljöer för att säkerställa att de fungerar som de ska och till exempel kan väja för en cyklist som dyker upp helt oväntat. 

– I dagens testmiljöer används cyklar som dras med hjälp av linor. Men i detta projekt ska vi utveckla en cykel som är självkörande och beter sig som en cyklist, säger Mikael Ekström. 

Projektet sker i samverkan mellan MDH, Chalmers, AstaZero, Cycleurope och Volvo Cars. Under hösten har studenterna arbetat med alltifrån val av cykel och utvecklingen av elektroniken, mjukvaran, programmeringen och mekaniken, till implementering av kontrollsystemet och testning av cykeln. 

– Vi ansvarar för själva byggandet av cykeln och designen av ett kontrollsystem som ska göra att cykeln kan vara helt självkörande och självbalanserande, säger Therèse Eriksson, som arbetat med projektet Autobike. 

Under projektets gång har studenterna haft en hel del fokus på att få cykeln att balansera. För att lyckas har de använt sig av en simulering i datorn. 

– Vi använder oss av simuleringen för att testa balanseringen i datorn innan vi testar på den verkliga cykeln. Simuleringen fungerar som en indikator, så när balanseringen fungerar i simuleringen, testar vi balanseringen på den verkliga cykeln, säger Therèse Eriksson.

Nyttigt inför arbetslivet

Båda projekten kommer att fortsätta även nästa år. Då kommer de studenter som läser sista året på de två programmen att få ta vid och fortsätta med utvecklingen av projekten. De studenter som gått årets kurs har uppskattat den och sett den som en förberedelse inför arbetslivet. 

– Det är jättevärdefullt för oss att få känna på hur det är att jobba mot samarbetspartners, jobba mot deadlines, mot leveranstider och med all dokumentation runtomkring. Kursen har varit som en mjukstart inför arbetslivet, säger Therèse Eriksson.

För mer information:

Natalie Caballero Löf, kommunikatör, Mälardalens högskola, 021-10 70 60, natalie.caballero.lof@mdh.se