Investerare backar upp Parisavtalet med 32 biljoner dollar

Investerare över hela världen visar starkt intresse för att verka för aktiva insatser och investeringar på fler olika fronter. – Säger Patricia Espinosa, Förstesekreterare i ”United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)“. – Sen nedan, (text engelska)

The Investor Agenda was launched at the Global Climate Action Summit held in San Francisco last week by a group of partner organizations including Asia Investor Group on Climate ChangeCDPCeresInvestor Group on Climate ChangeInstitutional Investors Group on Climate ChangePrinciples for Responsible Investment, and UNEP Finance InitiativeThe self-proclaimed aim of the Agenda is to call “global investors to accelerate and scale-up the actions that are critical to tackling climate change and achieving the goals of the Paris Agreement.” Specifically, the Agenda provides a way for investors to directly report actions they are taking, and a means to scale-up their commitment to act across four key areas — Investment, Corporate Engagement, Investor Disclosure, and Policy Advocacy.

https://cleantechnica.com/2018/09/19/nearly-400-investors-with-32-trillion-in-assets-step-up-climate-action-to-support-paris-agreement/

Globalt klimatmöte i Köpenhamn 2019

Via DN och TT: Borgmästare från 96 storstäder runt om i världen samlas nästa höst i Köpenhamn för att diskutera hur de kan uppfylla Parisavtalets mål om att minska koldioxidutsläppen och säkra en grön omställning. Totalt kommer över 1.000 representanter för de olika städerna att närvara.

https://www.dn.se/nyheter/varlden/nytt-klimattoppmote-i-kopenhamn-nasta-ar/

https://politiken.dk/udland/art6698550/København-bliver-vært-for-nyt-stort-klimamøde

https://www.c40.org

 

Bilförarna luras på miljardbelopp!

Två artiklar värda att uppmärksammas!

Och fossilbils-företagen hinner inte klara nya avgasreglerna vilket gör att paniken hos dem fortätter. Nedan citerar vi SVD’s artikel…

– Det är fortfarande ett labbtest och inte verklighet. Biltillverkarna kommer att lära sig att manipulera genom att exempelvis ha ett ”eco-läge” som de vet enbart används i labbtestet och genom att optimera automatlådor. Forskningsrön från ICCT visar att gapet mellan labbmiljö och verklighet därför kan öka till 31 procent år 2025.
EU:s koldioxidutsläpp från bilar ska samtidigt minskas till 95 gram per kilometer i genomsnitt för varje bilmärkes flottor år 2021. Kommissionens förslag är därefter att värdet ska pressas ner med 15 procent till 2025 och 30 procent fram till 2030 utifrån 2021 års nivå. Allt detta är både en stor politisk fråga och motarbetas av bilindustrin. – Det vi ser är att biltillverkarna nu på olika sätt försöker höja den nivå som de ska utgå från 2021. Vi ser att över hälften av reduceringen därför kan ätas upp 2025.
Enligt Julia Poliscanova är det bara en sak som hjälper.
– Vi måste börja mäta koldioxid i verklig körning – ute på vägen. Det är enda sättet.
Ett sådant förslag finns nu från EU-parlamentarikern och socialdemokraten Miriam Dalli. Det ska röstas i miljökommittén i EU-parlamentet den 10 september.
Förslaget stöds också av liberalerna och de gröna. Går det igenom ska hela parlamentet därefter rösta och har en chans att bli lag i början av nästa år.
– Jag tror att det kan bli verklighet, säger Julia Poliscanova.

För att lugna ned stämningen satsar de ytterligare stora belopp på konceptbilar som vi knappast kommer se i trafiken, inte ens de närmaste åren.

https://www.svd.se/expert-svenska-bilforare-lurade-pa-miljardbelopp–test-manipuleras

https://www.nextgreencar.com/news/8487/innacurate-tests-cost-european-drivers-150-billion-euros/

https://www.transportenvironment.org/press/carmakers-have-cheated-european-drivers-tune-150bn-euros-2000

http://wltpfacts.eu/what-is-wltp-how-will-it-work/

 

Hon fann hur farlig plast i världshaven är!

Plaster visar sig ännu farligare i den globala uppvärmningen

Sarah-Jeanne Royer bland några av världshavens plastrester som hon studerat

Plastic debris from the tsunami in Japan is still causing problems in Hawaii – Foto, SARAH-JEANN ROYER

Hennes team har upptäckt att plast avger metan medan den faller sönder i världshaven. Visar att plasten faktiskt är ännu viktigare få bort ur kretsloppet för klimatet.

Young researcher Sarah-Jeanne Royer set out to measure methane gas coming from biological activity in sea water.

Instead, in a ”happy accident” she found that the plastic bottles holding the samples were a bigger source of this powerful warming molecule than the bugs in the water.

Via BBC News: https://www.bbc.com/news/science-environment-45043989

Svenska och franska städer stärker varandras hållbarhetsarbete

 

La Rochelle. Frankrike

Saint-Brieuc

Via Energimyndigheten: Under tisdagens event ’How can you change your city’ på Nordic Clean Energy Week delade både svenska och franska städer sina goda exempel inom hållbar stadsutveckling. På plats fanns representanter från Linköping, Umeå, St Brieuc och La Rochelle. Städerna ingår i nätverket ’Alliance for Urban Sustainability’ vars syfte är att utbyta kunskap och lärdomar inom hållbar stadsutveckling.

Nuvarande nätverksmedlemmar är: Från Frankrike: Grenoble, La Rochelle, Paris, St. Brieuc och Strasbourg.
Från Sverige: Borås, Göteborg, Linköping, Malmö och Umeå.

  • Umeå visade hur de använt olika metoder för att främja en hållbar livsstil i den ”Koldioxidsnåla platsen”.
  • La Rochelle visade ett exempel på hur medborgarna har engagerats i utvecklingen av ett stadsområde i ett eko-distrikt.
  • Linköping berättade om sina erfarenheter av projektet ’Miljöspanarna’, där tusentals barn, lärare och föräldrar engagerats i stadens arbete med hållbar stadsutveckling.
  • St. Brieuc presenterade ett exempel på hur de samarbetat med invånare i designen av stadens infrastruktur.

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/svenska-och-franska-stader-starker-varandras-hallbarhetsarbete/

Nissan visar upp en lysande idé

Tillverkare av framtidens elbilar vågar sticka ut näsan och här lanserar Nissan hur de tänker sig utnyttja batterier och solenergi för gatubelysning. Till exempel.

The Japanese automaker and its affiliate 4R Energy Corporation have teamed up with the town of Namie, Japan, which was plunged in the dark after the earthquake and tsunami on March 11, 2011, to install the new streetlights, which don’t rely on the main grid.

https://electrek.co/2018/03/22/nissan-streetlights-powered-used-leaf-battery-packs/

Norden leder i stort i förhållande till befolkningsmängden när det gäller antal elbilar!

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige är bäst i klassen jämfört med resten av världen konstaterar International Energy Agency’s Nordic EV Outlook 2018 (NEVO 2018). Med nästan 250 000 elbilar i slutet av 2017 står de fem länderna för cirka 8% av det totala antalet elbilar runt om i världen. Norge, Island och Sverige har de högsta andelarna dessutom av elfordon per person globalt.

Dessutom beräknas antalet elbilar i Norden uppnå 4 miljoner bilar före 2030! Enligt IEA,s rapport. Rapporten beskriver de viktigaste faktorerna som bidrar till framgångsrik utveckling och identifierar erfarenheter, vilket ger insikter för andra länder som för närvarande planerar strategier för energiomställning.

Här kan du ladda ned och läsa hela rapporten: Nordic EV Outlook 2018

Via Green Car Congress

Bädda för skörden i år med bi-batteri!

Du kan även göra ett helt insektshotell, här trivs fjärilar och skalbaggar också .

Visst blir det fin vår 2018 också. Hjälper du trädgårdens insekter och förstås alla bin så ökar chansen till större skörd i trädgården. Det kan räcka med att du sätter upp några ”bi-batterier”. Solitärbin är inte bara charmiga, de kan vara klimatsmarta också.

Via Naturochträdgård.se hittade vi den här artikeln: Bibatterier kan tillverkas av plywoodskivor och ca 20 cm långa bamburör (som finns där man köper växter). Bina använder håligheterna i rören för att deponera ägg och lagra pollen. När ägget kläcks har larven tillräckligt med pollen för sin utveckling.

http://naturochtradgard.se/2008/01/01/bibatterier-kan-oka-skorden/

https://helenanord.elledecoration.se/skapa-ett-eget-insektshotell-i-tradgarden/

Februarikylan pressade upp elpriset!

El är en färskvara. När vi betalar för el är det situationen här och nu, just i denna stund, som är avgörande. Ovanligt låga temperaturer och ovanligt lite nederbörd har gett ovanligt höga elpriser i februari. Vindkraften har också varit svag under februari, något som fått större betydelse efter senare års massiva vindkraftsutbyggnader.

”Jämfört med de sista fem milda och blöta åren är årets februaripris hela 31 procent högre”.

http://www.energinyheter.se/20180306/19363/februarikylan-pressade-elpriset-i-norden