Norden leder i stort i förhållande till befolkningsmängden när det gäller antal elbilar!

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige är bäst i klassen jämfört med resten av världen konstaterar International Energy Agency’s Nordic EV Outlook 2018 (NEVO 2018). Med nästan 250 000 elbilar i slutet av 2017 står de fem länderna för cirka 8% av det totala antalet elbilar runt om i världen. Norge, Island och Sverige har de högsta andelarna dessutom av elfordon per person globalt.

Dessutom beräknas antalet elbilar i Norden uppnå 4 miljoner bilar före 2030! Enligt IEA,s rapport. Rapporten beskriver de viktigaste faktorerna som bidrar till framgångsrik utveckling och identifierar erfarenheter, vilket ger insikter för andra länder som för närvarande planerar strategier för energiomställning.

Här kan du ladda ned och läsa hela rapporten: Nordic EV Outlook 2018

Via Green Car Congress