Bädda för skörden i år med bi-batteri!

Du kan även göra ett helt insektshotell, här trivs fjärilar och skalbaggar också .

Visst blir det fin vår 2018 också. Hjälper du trädgårdens insekter och förstås alla bin så ökar chansen till större skörd i trädgården. Det kan räcka med att du sätter upp några ”bi-batterier”. Solitärbin är inte bara charmiga, de kan vara klimatsmarta också.

Via Naturochträdgård.se hittade vi den här artikeln: Bibatterier kan tillverkas av plywoodskivor och ca 20 cm långa bamburör (som finns där man köper växter). Bina använder håligheterna i rören för att deponera ägg och lagra pollen. När ägget kläcks har larven tillräckligt med pollen för sin utveckling.

http://naturochtradgard.se/2008/01/01/bibatterier-kan-oka-skorden/

https://helenanord.elledecoration.se/skapa-ett-eget-insektshotell-i-tradgarden/