Västeråsbor får bonus för energieffektiva hus!

Boende i Herrgårdsängen, Västerås, har kunnat få upp till 50 000 kronor i energibonus tillbaka på köpeskillingen om de byggt energieffektivt och på så sätt kunnat spara mycket energi.

Ungefär en mil utanför centrala Västerås ligger Herrgårdsängen i Gäddeholm, ett småhusområde med lågenergihus. Västerås stad har tagit fram ett koncept för energiberäkning som innebär att alla aktörer redovisar och utvärderar på samma sätt. Det nya i verktyget har varit att husleverantörerna på ett nytt sätt kunnat beräkna byggnadens energianvändning och energiförluster. På så sätt har husbyggarna kunnat se vilka delar i byggnaden som ger störst värmeförluster.

https://hallbartbyggande.com/vasterasbor-far-bonus-for-energieffektiva-hus/

24 januari: VUEF och Kungsleden inbjuder till topp-intressant evenemang!

Välkommen att lyssna på Biljana Persson, VD för Kungsleden.
Du får svar på frågan, är Kungsleden en bra investering för den som vill kombinera hållbar utveckling med bra ekonomi?

Tid: 24 januari 2019, kl 13.30 – 15.00
Plats: Aros Congress Center – Västerås


Biljana tar med oss på en historisk resa, en berättelse om hur hon styrt upp Kungsleden till att bli ett av Sveriges framgångsrikaste
fastighetsbolag som satsar stenhårt på hållbarhet.

Anmälan till VUEF, Gunnar Öberg sms 070-714 22 62
E-post gunnaroberg@bredband2.com


Begränsat antal platser

Solenergins allt lägre pris kommer på sikt att tvinga alla kolförespråkare på knä

Solenergin konkurrerar ut oljan, kolet och kärnkraften, skriver Ingemar Andersson, konsult i förnyelsebar energi – i ett debattinlägg i Helsingborgs Dagblad

I de stora solelsparkerna i världen ligger nu priset under 20 öre per kWh. Inget talar för att priset nått sin bottennivå. De länder som har fossila tillgångar som gas, kol och olja kommer att få en bekymmersam omställning.

De internationella konflikthärdar som funnits kring kol och olja försvinner. Tidigare talade man om att oljan skulle ta slut. Nu är det inte särskilt troligt, istället kommer människor att sluta köpa fossila bränslen eftersom annat är billigare och det går i linje med ländernas omställning till en bättre miljö.

Just nu och förmodligen många år framåt är användning av kisel ledande när det gäller solceller. Sedan oljekrisen på 1970-talet har i princip varje universitet haft ambitiösa forskningsprogram för att hitta effektivare energilösningar. Nu berättar många universitet om forskningsrön som pekar på 10–30-procentig bättre effektivitet och 20–40 procent lägre pris jämfört med de solceller som finns idag.

Prisfallet är fantastiska nyheter för alla, men kanske framför allt för de två miljarder människor som inte har tillgång till elström överhuvudtaget. Till ett överkomligt pris förändrar elektriciteten deras vardag. De slipper gå flera mil för att hitta vatten, leta efter ved och ladda sina mobiler. Dieselaggregatens buller och utsläpp, fotogenlampans skadliga os, ersätts med ren, billig, förnybar energi. Det bästa bistånd västvärlden kan ge just nu är elektrifiering med hjälp av solen.

Kina stänger idag kolkraftverk i stor omfattning mest på grund av luftföroreningar, men samtidigt bygger landet nya kolkraftverk i andra områden. I många länder är kol den viktigaste energikällan, många människor har jobb i kolindustrin och politiker har svårt att ta beslut om avveckling av kolkraft. Men solenergins allt lägre pris kommer på sikt att tvinga alla kolförespråkare på knä.

Sverige är inte mörkt och kallt, här skulle solen kunna stå för 10-20 procent av elproduktionen. Men då behövs ett nytt skatteavdrag, bättre kunskap och enklare regler för att underlätta utbyggnaden.

Ingemar Andersson

Ingemar Andersson är konsult i förnyelsebar energi.

https://www.hd.se/2019-01-01/solenergins-allt-lagre-pris-kommer-pa-sikt-att-tvinga-alla-kolforesprakare-pa-kna


USA’s företag bävar för dåligt rykte, inför klimathot och arga kunder!

CDP Carbon Disclosure Project, reglerar och gör det möjligt för företag, länder, stater, städer och miljöorganisationer,- att mäta och möta olika klimathot genom att samarbeta globalt.
Alla möjliga öppna data samlas. En hel del skickas frivilligt in och sammanställs av Carbon Disclosure Project.
Den senaste rapporten visar hur delstater och företag i USA agerar för klimatkompensering. Man har data från över 2000 svar och data från flera företaga och större städer mellan 2014 och 2017.

Fula fiskar i ledningen?

Det visar sig nu tydligt i rapporten att flera företag är rädda att förlora kunder och rykte på grund av klimatförändringarna. 
Globala företag som inte har kontroll över sitt klimatavtryck, eller ens gör någon form av ansträngning, ligger illa till.
Det kan gnissla i kundrelationer, investerare lämnar, eller hoppar plötsligt av. Det kan ge ökade kostnader även för företagets kommunikations-avdelningar med allt mer påkostade reklamkampanjer.

Det gäller inte bara globala koncerner. Även småföretag riskerar förlora kunder. Hela branscher är allt mer fokuserade på att ställa om till globala Cirkulara affärer! En hållbar ekonomi för alla.

Rapporten finns även att läsa här: https://www.cdp.net/en/articles/companies/new-analysis-absence-of-national-policy-continues-to-put-us-based-companies-and-people-at-risk-of-climate-change-in-key-states

Video-klipp från konferensen Framtidens Elsystem 15/11 -18

Några video-klipp från konferensen Framtidens Elsystem 15/11 -18, arrangerat av Power Circle  där några av de mest spännande resultaten just nu från projekt i det svenska elsystemet presenterades – såväl kommersiella som akademiska.

Med Framtidens elsystem vill Power Circle höja kunskapen i branschen genom att lyfta fram konkreta exempel på teknik och lösningar som bidrar till att framtidssäkra elsystemet. Dessutom bjöds på framtidsspaning och information om pågående projekt.

Bebyggelsens energisystem, forskning vid Uppsala Universitet

Framtidens elsystem är också programkonferens för forsknings- och innovationsprogrammet SamspEL som samlar Energimyndighetens insatser på elsystemområdet. Konferensen arrangeras av Power Circle på uppdrag av Energimyndigheten, tillsammans med Forum för smarta elnät.

Batterilager för lokaler

Medverkande: Anna Wolf – sakkunnig energisystem & smarta elnät Power Circle, Susanne Karlsson – Enhetschef hållbar el Energimyndigheten och Marielle Lahti – projektledare Forum för smarta elnät

KTH: Solceller som byggs in i huset

Kan en husfasad, en takpanna eller en glasruta generera el?

Solcellsmarknaden har formligen exploderat och idag utvinns solenergi ur nya, oväntade material.

Foto Håkan Lindgren, KTH

– Folk tycker att det är fult med solceller på taket och att det hindrar dem från att skaffa solceller. Vi liknar solcellerna vid byggmaterial som redan finns, som till exempel en takpanna, en fasad, ett balkongräcke eller en glasruta.

Den takpanna som Anna Svensson uppfunnit består dels av en metallkonstruktion, dels av en tunnfilms-solcell. Själva solcellen ligger mellan två laminerade glasskivor. Trots det är takpannan starkare än en vanlig takpanna, och materialet håller att gå på.

– Solcellsmarknaden exploderar och vi är ännu inte så många kvinnor som utvecklar solceller, förklarar hon.

Artikeln via KTH Alumni: https://www.kthmagazine.se/artiklar/solceller-som-byggs-i-huset

Svenska och franska städer stärker varandras hållbarhetsarbete

 

La Rochelle. Frankrike

Saint-Brieuc

Via Energimyndigheten: Under tisdagens event ’How can you change your city’ på Nordic Clean Energy Week delade både svenska och franska städer sina goda exempel inom hållbar stadsutveckling. På plats fanns representanter från Linköping, Umeå, St Brieuc och La Rochelle. Städerna ingår i nätverket ’Alliance for Urban Sustainability’ vars syfte är att utbyta kunskap och lärdomar inom hållbar stadsutveckling.

Nuvarande nätverksmedlemmar är: Från Frankrike: Grenoble, La Rochelle, Paris, St. Brieuc och Strasbourg.
Från Sverige: Borås, Göteborg, Linköping, Malmö och Umeå.

  • Umeå visade hur de använt olika metoder för att främja en hållbar livsstil i den ”Koldioxidsnåla platsen”.
  • La Rochelle visade ett exempel på hur medborgarna har engagerats i utvecklingen av ett stadsområde i ett eko-distrikt.
  • Linköping berättade om sina erfarenheter av projektet ’Miljöspanarna’, där tusentals barn, lärare och föräldrar engagerats i stadens arbete med hållbar stadsutveckling.
  • St. Brieuc presenterade ett exempel på hur de samarbetat med invånare i designen av stadens infrastruktur.

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/svenska-och-franska-stader-starker-varandras-hallbarhetsarbete/

Nio av tio vill ha klimatsmarta åtgärder i våra städer

Via Expressen och WWF: Städerna orsakar 70 procent av världens utsläpp av koldioxidgaser. Nu vill nio av tio invånare att deras städer ska satsa mer på klimatsmarta åtgärder visar en internationell undersökning av miljöorganisationen WWF.

Högst upp på svenskarnas önskelista: Fler investeringar i förnybar energi och minskat matsvinn.

För att nå målet om en fossilfri stad anser svenskarna att det är allra viktigast att satsa på en ökad användning av och investeringar i förnybar energi som sol- och vindkraft. Men även ett minskat matsvinn, ökade möjligheter till hållbar konsumtion och en fossilfri kollektivtrafik rankas högt när svenskarna väljer vilka åtgärder de anser att deras stad bör fokusera på för att bli mer klimatsmart.

http://www.wwf.se/press/aktuellt/1740518-invanare-vill-att-stader-investerar-mer-i-fossilfritt

Expressen har även intervjuer med boende: https://www.expressen.se/nyheter/klimat/nio-av-tio-stadsbor-satsa-mer-pa-miljon-/

Solceller: Patent av Tesla solceller avslöjat.

Patentet visar solcellernas konstruktion

Teslas soltak är annorlunda eftersom de ser ut som vanliga takpannor, typ skiffer. De påstås ha en effektivitet på 98 procent jämfört med vanliga solpaneler. Nyhetssajten Electrek fann Teslas patentansökan för dessa plattor.

I grunden är solcellerna under ett speciellt ”tintat” glas försätt med infalls-filter för solstrålarna. Men från gatunivå ser det ut som vanliga skiffer-plattor. Glaset är dock transparent mot solsidan. vilket låter solcellerna göra sitt jobb.

Vi kan undra förstås om det här fungerar för nordiskt klimat? Vad tror ni?

https://www.engadget.com/2018/05/07/tesla-solar-roof-tiles-patent-application/

Hållbart byggande: Inblickar i passiv-hus med solceller och materialval.

Här i Norden kan vi dra nytta av solen på flera sätt, genom stora fönster i rätt riktning, smart isolering i väggar, solceller som faktiskt fungerar även vintertid,   bergvärme och ett antal andra åtgärder.

 

Det finns även flera intressanta länkar i artikeln i ämnet, så det går att fördjupa sig också, för den som vill det. Artikeln är tyvärr på engelska, men då vi är hejare på just det språket hänvisar vi direkt till:

https://cleantechnica.com/2018/03/31/passive-solar-house-design-basics-orientation-design-elements-materials/