KTH: Solceller som byggs in i huset

Kan en husfasad, en takpanna eller en glasruta generera el?

Solcellsmarknaden har formligen exploderat och idag utvinns solenergi ur nya, oväntade material.

Foto Håkan Lindgren, KTH

– Folk tycker att det är fult med solceller på taket och att det hindrar dem från att skaffa solceller. Vi liknar solcellerna vid byggmaterial som redan finns, som till exempel en takpanna, en fasad, ett balkongräcke eller en glasruta.

Den takpanna som Anna Svensson uppfunnit består dels av en metallkonstruktion, dels av en tunnfilms-solcell. Själva solcellen ligger mellan två laminerade glasskivor. Trots det är takpannan starkare än en vanlig takpanna, och materialet håller att gå på.

– Solcellsmarknaden exploderar och vi är ännu inte så många kvinnor som utvecklar solceller, förklarar hon.

Artikeln via KTH Alumni: https://www.kthmagazine.se/artiklar/solceller-som-byggs-i-huset