Inbjudan med program till Konferens Vindkraft i Västmanland

Det blir ett gediget och intressant program! Du som deltagare uppdateras på aktuella frågor inom vindkraft. Se bilaga med inbjudan och program.

Mycket av det vi tror oss veta om vindkraft är nu gammal kunskap.

Anmäl gärna med vändande mejl eftersom vi ska beställa mat och fika.

Tid: 31 januari och 1 februari. Det går bra att välja en av dagarna beroende av din tid och intresse.

Plats: Kyrkbacksgården i Västerås, Västra Kyrkogatan 10. Se detaljer i Programmet:

Anmälan: e-posta vindkraft@fa2030.se med:
– Namn
– Organisation
– E-post
– Telefonnummer

– Fakturaadress eller personnr om du som privatperson vill bli försäkrad genom Studieförbundet Vuxenskolan.

– Ev. önskemål om specialkost (vi serverar vegetariskt)

Det går också bra att anmäla sig genom följande länk. Välj dagar/dag

https://www.sv.se/sokresultat/?startindex=0&range=10&autoCompleteRange=100&distance=-1&filter=courses&phrase=vindkraft&department=V%C3%A4ster%C3%A5s_21&formIndex=0&scrollTop=101.25

OBS! Klicka inte i rutan ”Annan betalare än ovanstående” och skriv eventuell fakturaadress och info om specialkost i meddelandefältet. Formuläret är gjort för privatpersoner…

Kostnad: 250 kr för fredag och lördag eller 150 kr för fredag eller lördag. Fika och mat ingår.

Konferensen är en del av projektet Vindkraft i Västmanland – potential och förankring som finansieras av Energimyndigheten och Länsstyrelsen i Västmanland

Kunden – det nya energibolaget?

Energiföretagen hade seminarium i Almedalen, bland annat diskuterades ”kunden”

ALMEDALEN – Hur stor kundflexibilitet är realistiskt att räkna med i vårt nya energisystem? 

Många, kanske framför allt från politiskt håll, pratar om ökad flexibilitet och aktiva användare som en nyckel till att skapa balans i ett energisystem med allt mindre planerbar elproduktion och en samtidig kraftig ökning av elbehovet. I EU pratar man om att ”kunden ska vara hjärtat i energisystemet”, men vad menas med det och hur ska det gå till?

Anna Werner från Villaägarna sa att detta med att tänka energieffektivt är en naturlig del av att vara villaägare. Och att även om det finns en del entusiaster som installerar solceller och köper elbil så väntar de flesta på ”nästa steg”. Man vill helt enkelt vara säker på vad det är som gäller innan man fattar avgörande beslut.

Industrins kundrepresentant, Helén Axelsson från Jernhusen, berättade att delar av svensk industri är väldigt elintensiv, de använder redan idag 40 TWh el per år, och självklart är man redan en mycket aktiv kund. Hon frågade också retoriskt om det var industrins och kundernas ansvar att säkerställa att elsystemet fungerar, eller samhällets ansvar att säkerställa att vi fortsatt har en konkurrenskraftig industri som kan förlita sig på stabil tillgång på el?

Marc Hoffmann, vd Eon Sverige, var väldigt tydlig med att det är branschens ansvar att göra det enkelt för kunden att göra hållbara val genom smarta och automatiserade lösningar. Pernilla Winnhed, vd på Energiföretagen, höll med om det positiva med aktiva kunder och att det är viktigt att få fram ny teknik och nya modeller, men betonade också att det måste ske på en marknad. Det ska vara lika villkor för alla aktörer så att inte en sorts aktör – till exempel aggregatorer, undantas från krav eller avgifter och på så sätt snedvrider marknaden.

Från politiskt håll rådde ganska stor enighet. Malin Fijen Pacsay från Miljöpartiet sa att nyckelord var enkelhet och digitalisering och menade att vi är vana vid relativt låga elpriser i Sverige och en jämn tillgång till el. Kanske behöver vi öppna upp för ny prissättning där vi betalar mycket mer vid effekttoppar.

Vid seminariet deltog: Anna Werner, Villaägarna; Helén Axelsson, Jernhusen; Jonas Tannerstad, Örebrobostäder; Marc Hoffmann, Eon; Niclas Siholm, Sigholm Tech; Pernilla Winnhed, Energiföretagen; Malin Fijen Pacsay (MP); Mattias Bäckström-Johansson (SD), samt Rickard Nordin (C)

Centerpartiets energipolitiska talesperson Rickard Nordin hakade på och försäkrade att en del enkelhet kommer att komma med det ”nya gröna avdrag” som är en del av januariöverenskommelsen.

Mattias Bäckström-Johansson, Sverigedemokraterna, poängterade rättviseaspekten. Det vill säga att vi måste akta oss för att subventionera lösningar som solceller och elbilar för de kapitalstarka, som sedan ska betalas via elräkningen av hela kollektivet, och kanske framför allt av dem med minst plånbok.

Helén Axelssons avslutande budskap var en oro för att vi lutar oss tillbaka och säga att balansen i energisystemet ”fixar sig” med hjälp av lösningar vi kanske inte ens ser idag. Svensk industri måste kunna lita på det svenska elsystemet om den ska fortsätta investera i Sverige.

https://www.energiforetagen.se/pressrum/nyheter/2019/juli/kunden–det-nya-energibolaget/

BÅTBRANSCHEN TAR KLIMATANSVAR

Vad kan båtbranschens aktörer göra för att påverka havsmiljön? Massor, visar det sig. Och på Business Region Göteborgs och Svenskt Marintekniskt Forums seminarium på Båtmässan kunde de träffas, utbyta idéer och kunskap och hitta nya spännande samarbeten.

https://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/batbranschen-tar-klimatansvar?fbclid=IwAR3VU1BEWxjjdaIYd5ryNiZApAZ5nJKBFGeobRNGP5jH-1Q_mv6dw0GBc3w

24 januari: VUEF och Kungsleden inbjuder till topp-intressant evenemang!

Välkommen att lyssna på Biljana Persson, VD för Kungsleden.
Du får svar på frågan, är Kungsleden en bra investering för den som vill kombinera hållbar utveckling med bra ekonomi?

Tid: 24 januari 2019, kl 13.30 – 15.00
Plats: Aros Congress Center – Västerås


Biljana tar med oss på en historisk resa, en berättelse om hur hon styrt upp Kungsleden till att bli ett av Sveriges framgångsrikaste
fastighetsbolag som satsar stenhårt på hållbarhet.

Anmälan till VUEF, Gunnar Öberg sms 070-714 22 62
E-post gunnaroberg@bredband2.com


Begränsat antal platser

Uppdaterat: Seminariet om fiskodling i Irsta. 26/10

Nestor AB och Västmanland Upplands Energiförening inbjöd till seminarium om fiskodling på land och aquaponisk odling den 26 oktober på Irsta Bygdegård

Här är nu dokumentationen från mötet.

Ladda ned: http://media.vuef.se/2018/10/181026-Leaderträff-vattenbruk.pdf

Ladda ned: http://media.vuef.se/2018/10/Fiskodling1810262.pdf 

Dokumenterade film-klipp från eventet som blev väldigt välbesökt och uppskattat

Jason Bailey, doktor i biologi och vattenbruk från Vattenbrukscentrum ost berättade om teknik, lite om fiskarter och utfodring mm.

Veronica Andrén, samordnare för vattenbruk från Jordbruksverket informerade om viktiga regler mm som gäller för fiskodling på land.

 • Gunnar Öberg, VUEF, Västmanland Upplands Energiförening informerade  om studiebesöket på Peckas Naturodling som satsat helt inom odling av fisk och tomater i stor skala samt om vilka möjligheter som finns att utveckla fiskodling och aquaponisk odling i mindre skala lokalt. 
 • Eric Söderberg, Nestor AB introducerade och presenterade seminariet och berättade om Leader Mälardalens möjligheter.

 

Studieresa 21-22 september 2018

Energiföreningen bjuder in till en spännande studieresa till Härnösand den 21-22 september.

Vi kommer att göra studiebesök på Peckas Naturodlingar http://www.peckas.se/, och solenergiföretaget Absolicon. Resa och logi samordnas genom Föreningen. Är du intresserad att delta? Gör en preliminär anmälan via sms (070-7142262) eller på e-post: gunnaroberg@bredband2.com

Vi kör igång hösten med kanonstart och kommande event

Bland de aktiviteter vi redan hunnit med är att skapa kontakter för vår framtida verksamhet där vi ser många möjligheter för både företagare och enskilda.

I aktiviter finns det ett Leader-projekt där VUEF:s och Energiföreningen Södermanlands medlemmar kommer att bjudas in att delta. Ytterligare information kommer inom kort.

Bland annat besökte Håkan Öqvist och Gunnar Öberg häromdagen ABB industrigymnasium i Västerås, där vi verkligen blev väl mottagna av Hans Jakobsson, rektor och Agneta Berliner VD.

Agneta Berliner, VD för ABB Industrigymnasium visade oss runt och berättade om det fina och moderna lärosätet som rymmer ca 300 elever. Vi träffade också rektor Hans Jakobsson och ser goda möjligheter att inleda samarbete med elevgrupper i teknikprojekt. Gunnar till höger.

Måndag den 21/8 hölls ett styrelsemöte där inbjudna gästerna Erik Söderberg och Ann-Sofie Granzell, höll varsitt engagerat anförande

Svenska och franska städer stärker varandras hållbarhetsarbete

 

La Rochelle. Frankrike

Saint-Brieuc

Via Energimyndigheten: Under tisdagens event ’How can you change your city’ på Nordic Clean Energy Week delade både svenska och franska städer sina goda exempel inom hållbar stadsutveckling. På plats fanns representanter från Linköping, Umeå, St Brieuc och La Rochelle. Städerna ingår i nätverket ’Alliance for Urban Sustainability’ vars syfte är att utbyta kunskap och lärdomar inom hållbar stadsutveckling.

Nuvarande nätverksmedlemmar är: Från Frankrike: Grenoble, La Rochelle, Paris, St. Brieuc och Strasbourg.
Från Sverige: Borås, Göteborg, Linköping, Malmö och Umeå.

 • Umeå visade hur de använt olika metoder för att främja en hållbar livsstil i den ”Koldioxidsnåla platsen”.
 • La Rochelle visade ett exempel på hur medborgarna har engagerats i utvecklingen av ett stadsområde i ett eko-distrikt.
 • Linköping berättade om sina erfarenheter av projektet ’Miljöspanarna’, där tusentals barn, lärare och föräldrar engagerats i stadens arbete med hållbar stadsutveckling.
 • St. Brieuc presenterade ett exempel på hur de samarbetat med invånare i designen av stadens infrastruktur.

http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2018/svenska-och-franska-stader-starker-varandras-hallbarhetsarbete/

Västmanland Upplands Enerigförenings årsmöte 22 april

Årets årsmöte, som hölls på Bil och Teknikhistoriska muséet i Köping, samlade 20-talet medlemmar.

Mötet inleddes med en guidad tur genom de vackra gamla industrilokalerna med den ena blänkande dyrgripen efter den andra. Flera Bugatti, Mercedes, Rolls Royce mm finns att beskåda. Guiden berättade spännande historier bl.a. om den fattiga torparsonen från Bengtsfors som tog sig till Amerika och efter umbäranden och äventyr gjorde sig en enorm förmögenhet på guldvaskning och hur han sedan kom tillbaka till fosterlandet som Europas rikaste man. Hans lyxåk som även vår kung och drottning provsuttit finns att bese och beundra. Den timmeslånga turen kändes alltför kort och vi var många som gärna hade vistats längre detta teknikhistoriska paradis.

Efter guidningen på museet diskuteras, gruppvis, föreningens roll och möjligheter i omställningsprocessen till ett förnybart och fossilfritt samhälle och energisystem. Samtalen ledde fram till många spännande förslag och synpunkter att jobba vidare med. För att nämna några;

 • Ett lyckat exempel; ordförande Gunnar Öberg ställde upp med sin Tesla Model S på det fantastiskt välbesökta Elfordonets dag i Dingtuna utanför Västerås.  Vår medverkan där gjorde att Västmanlands Upplands Enerigförening fick 7 nya medlemmar, föreningen växte med 10 %.

  Prata om föreningen och frågorna som vi arbetar med bland vänner och bekanta. ”Så frön!”

 • Ta med en kompis, granne eller familjemedlem på en föreningsaktivitet, ett studiebesök, ett seminarium eller ett möte.
 • Haka på trenden med sociala media. Undersökningar visar att de viktigaste frågorna för förstagångsväljarna handlar just om klimat och miljö. Mera specifikt i ungdomsgrupper där behov finns av egna fordon. (Där intresset växer enormt kring ny teknik och interaktivitet) Väck intresset för eldrivna epa-traktorer som alternativ. Sala yrkesinriktade utbildningar kan vara en startpunkt.
 • Ta tillvara den ungdomliga kraften och entusiasmen på flera utbildningsnivåer.
 • Besök på skolor med ett informationsprogram kan vara värt att utreda.
 • Försök fånga upp unga i våra sociala media så att FB-gruppen kan växa.
 • Värva sponsorer! Det finns ett värde för ett företag att synas under vår logga.

 

Elfordonets dag – en stor framgång!

Elfordonets dag den 7 april i Dingtuna utanför Västerås blev en fantastisk dag med över tusen besökare.

Arrangören, Jimmy Wilhelmsson med sitt företag, ”ELEKTRIKERN” hade samlat många utställare, både ”vanliga” elbilar från de ledande märkena (10 olika) men också eldrivna entreprenadmaskiner, elcyklar, laddbara trädgårdsredskap, laddstolpar, solpaneler och mycket annat. Inträdet var gratis liksom att ladda sin elbil.


VUEF, Västmanland Upplands Energiförening fanns på plats bredvid Energirådgivarna, Västerås. Vi fick också möjlighet att hålla korta anföranden på ”speakers corner” och kunde berätta om föreningens arbete och hur viktig energiomställningen är för vår framtid. Vi mötte ett stort intresse från besökarna. Framförallt de yngre visade stort engagemang.

Jimmy Wilhelmsson planerar att fortsätta med Elfordonets dag två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten så missa inte nästa gång detta härliga arrangemang går av stapeln.