Västmanland Upplands Enerigförenings årsmöte 22 april

Årets årsmöte, som hölls på Bil och Teknikhistoriska muséet i Köping, samlade 20-talet medlemmar.

Mötet inleddes med en guidad tur genom de vackra gamla industrilokalerna med den ena blänkande dyrgripen efter den andra. Flera Bugatti, Mercedes, Rolls Royce mm finns att beskåda. Guiden berättade spännande historier bl.a. om den fattiga torparsonen från Bengtsfors som tog sig till Amerika och efter umbäranden och äventyr gjorde sig en enorm förmögenhet på guldvaskning och hur han sedan kom tillbaka till fosterlandet som Europas rikaste man. Hans lyxåk som även vår kung och drottning provsuttit finns att bese och beundra. Den timmeslånga turen kändes alltför kort och vi var många som gärna hade vistats längre detta teknikhistoriska paradis.

Efter guidningen på museet diskuteras, gruppvis, föreningens roll och möjligheter i omställningsprocessen till ett förnybart och fossilfritt samhälle och energisystem. Samtalen ledde fram till många spännande förslag och synpunkter att jobba vidare med. För att nämna några;

  • Ett lyckat exempel; ordförande Gunnar Öberg ställde upp med sin Tesla Model S på det fantastiskt välbesökta Elfordonets dag i Dingtuna utanför Västerås.  Vår medverkan där gjorde att Västmanlands Upplands Enerigförening fick 7 nya medlemmar, föreningen växte med 10 %.

    Prata om föreningen och frågorna som vi arbetar med bland vänner och bekanta. ”Så frön!”

  • Ta med en kompis, granne eller familjemedlem på en föreningsaktivitet, ett studiebesök, ett seminarium eller ett möte.
  • Haka på trenden med sociala media. Undersökningar visar att de viktigaste frågorna för förstagångsväljarna handlar just om klimat och miljö. Mera specifikt i ungdomsgrupper där behov finns av egna fordon. (Där intresset växer enormt kring ny teknik och interaktivitet) Väck intresset för eldrivna epa-traktorer som alternativ. Sala yrkesinriktade utbildningar kan vara en startpunkt.
  • Ta tillvara den ungdomliga kraften och entusiasmen på flera utbildningsnivåer.
  • Besök på skolor med ett informationsprogram kan vara värt att utreda.
  • Försök fånga upp unga i våra sociala media så att FB-gruppen kan växa.
  • Värva sponsorer! Det finns ett värde för ett företag att synas under vår logga.