Tesla Model S 4wd -16

Ett lyckat exempel; ordförande Gunnar Öberg ställde upp med sin Tesla Model S på det fantastiskt välbesökta Elfordonets dag i Dingtuna utanför Västerås.  Vår medverkan där gjorde att Västmanlands Upplands Enerigförening fick 7 nya medlemmar, föreningen växte med 10 %.