Västeråsbor får bonus för energieffektiva hus!

Boende i Herrgårdsängen, Västerås, har kunnat få upp till 50 000 kronor i energibonus tillbaka på köpeskillingen om de byggt energieffektivt och på så sätt kunnat spara mycket energi.

Ungefär en mil utanför centrala Västerås ligger Herrgårdsängen i Gäddeholm, ett småhusområde med lågenergihus. Västerås stad har tagit fram ett koncept för energiberäkning som innebär att alla aktörer redovisar och utvärderar på samma sätt. Det nya i verktyget har varit att husleverantörerna på ett nytt sätt kunnat beräkna byggnadens energianvändning och energiförluster. På så sätt har husbyggarna kunnat se vilka delar i byggnaden som ger störst värmeförluster.

https://hallbartbyggande.com/vasterasbor-far-bonus-for-energieffektiva-hus/

”Folk tar elen för given – säkringen kan gå”

Betal-siter är svåra att bemöta, och gå i debatt med, särskilt när de lägger ut film-klipp man inte kan se, om man inte är prenumerant.

Det som dyker upp här är lite vilseledande från näringslivsreporterns sida. Här säger SVD’s näringslivsreporter ”Mikael Törnvall” i ett kort utdrag av klippet.

”Folk tar elen för given, det kan bli svart.

Mikael Törnvall: ”Om man tar ett enkelt exempel, om alla som som i en bostadsrättsförening plötsligt skall ladda bilen ja då går säkringen.
Det är inte en chans att all den dimensionering som finns i ett vanligt flerfamiljshus dessutom skall klara av att alla laddar sina bilar samtidigt. Det kommer att vara enorma investeringar för den här omställningen som vi inte riktigt satt igång med”.

Hannes Delling som sitter med i diskussionen, – är är rädd ”att det blir fler strömavbrott tack vare alla servehallar som byggs och antyder att det tar ström från Stockholmarna på söder.” ”Vi har haft jätte-mycket strömavbrott”. Detta var i anslutning till den nyhet som Sveriges Radio och Svenska Dagbladet lyfte angående nätpriserna tidigare under fredagen 2 oktober.

Det är tråkigt att media inte är bättre pålästa, det behöver inte vara avsiktligt förstås, men vi märker att fördomar ofta lägger ord i munnen på dem som inte ser hela bilden av energi-mixen. Kan vara mycket att begära, men genom vår information hoppas vi att den bilden klarnar.

Elpriserna chockhöjs gång på gång: ”Det kan inte vara så här”

Elnätavgifterna har höjts kraftigt för många hushåll runt om i landet de senaste åren. På sina håll har avgiften höjts med nästan 6 000 kronor sedan 2010.

Anna Werner, samhällspolitisk analytiker från Villaägarnas Riksförbund, och Eva Vitell, Kund- och marknadsansvarig på Vattenfall.

https://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/elpriserna-chockhöjs-gång-på-gång-det-kan-inte-vara-så-här-

Elnätsavgifter fortsätter stärka eljättarnas resultat!

Höjda elnätsavgifter stärker jättarnas resultat

Vinsten för de stora elnätsbolagen ökar, samtidigt som kunderna får höjda avgifter. De senaste åren har de årliga höjningarna legat omkring 10 procent hos de stora bolagen, skriver Dagens Industri.
Det sammanlagda resultatet för Vattenfall Distrubition och Ellevio (tidigare Fortum) steg med 1,1 miljarder förra året. Båda eljättarna förklarade i årsrapporterna de ökade intäkterna med höjda elnätsavgifter på vissa håll i Sverige.
Avgiftshöjningarna kan förklaras med den så kallade kalkylräntan, som avgör hur stora avgifter som kan tas ut, skriver DI.

https://omni.se/hojda-elnatsavgifter-starker-jattarnas-resultat/a/a2pW0O

Februarikylan pressade upp elpriset!

El är en färskvara. När vi betalar för el är det situationen här och nu, just i denna stund, som är avgörande. Ovanligt låga temperaturer och ovanligt lite nederbörd har gett ovanligt höga elpriser i februari. Vindkraften har också varit svag under februari, något som fått större betydelse efter senare års massiva vindkraftsutbyggnader.

”Jämfört med de sista fem milda och blöta åren är årets februaripris hela 31 procent högre”.

http://www.energinyheter.se/20180306/19363/februarikylan-pressade-elpriset-i-norden

Vattenfall om priskritiken: ”Ska investera varje krona”

Via Omni.se: Enligt siffror från Energimarknadsinspektionen har Vattenfalls investeringar hittills motiverat en prishöjning med en procent per år, samtidigt som priserna har höjts i genomsnitt sju-åtta procent per år de senaste åren. Det förklarar Hall med att investeringarna ännu inte har gjorts och därför inte syns i bolagets redovisning.

”– Poängen är att vi har tagit ut en prishöjning för att kunna investera. […] Men de syns ju inte historiskt, för de ligger ju i framtiden efter de här prishöjningarna, säger han”.

”Vi har nog inte sett en sådan märklig motivering tidigare”! – Admin.

http://omni.se/vattenfall-om-priskritiken-ska-investera-varje-krona/a/G1eKzV

Ansvar: Koboltkris – ? Hur stoppa barnarbete?

Sverige öppnar gruvor i Bergslagen?

Kommer vi att uppleva koboltkris, liknande 1970-talets oljekris? Energianalytiker, investeringsexpert och krönikör, Keith Kohl varnar för en annalkande koboltkris i tidskriften Energy & Capital med anledning av beslutsplaner att kraftigt höja skatter för utvinningen i Demokratiska republiken Kongo, DRC. – Artikeln visar på en viss empati-löshet i sig och vi vill här grotta ned oss i ämnet ordentligt.

Enligt artikel i Elbil Sverige åtgår ca 60% av all kobolt som bryts till kosttillskott (vitamin B12). Ca 10-15 % används till elbilsbatterier och väldigt lite av allt som används i mobiler och laptops återvinns. Kongo står för 65 procent av produktionen. Kina utvinner 95 procent av alla sällsynta jordartmetaller. När det gäller litium har det tidigare brutits i Svenska gruvor.

Råvaran: https://en.wikipedia.org/wiki/Cobalt  Utvinning: https://en.wikipedia.org/wiki/Cobalt_extraction

Wikipedia- En – Li-ion batteries

I bild: Scroll-bild över alla komponenter och råvaror med diagram 
https://electrek.co/2016/11/01/breakdown-raw-materials-tesla-batteries-possible-bottleneck/

Kina är den största aktören i Kongo – Dansk artikel https://energiwatch.dk/Energinyt/Politik___Markeder/article10301116.ece

http://www.metallerochgruvor.se/20180215/5047/varldens-koboltkris-fordjupas

https://www.nyteknik.se/miljo/regeringen-oppnar-for-fler-svenska-gruvor-6898879

https://cleantechnica.com/2018/01/16/rnc-minerals-talks-partners-develop-worlds-largest-nickel-cobalt-mine-canada/

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/elbilssubvention-foder-lidande-i-kongo-20691

https://www.nyteknik.se/fordon/teslas-drag-sa-ska-de-sakra-sitt-litium-6899229

 

ELNÄTSAVGIFTER: Från 2010 upp 70%!

Vi elnätskunder är utsatta för en vinstgivande rovdrift av de tre stora nätägarna.

Utdrag ur VUEF’s seminarium 18-02-02 ”ELNÄT OCH ELNÄTSAVGIFTER” av Gunnar Öberg, VUEF om elnätsavgifter

Att det dessutom är av betydelse för hushållsbudgeten var jag bor, eller planerar att bosätta mig, beroende på vilket bolag som äger nätet!?

Energimarknadsinspektionen underkände ett antal nätbolags höjningar för några år sedan. Frågan hamnade så småningom i Förvaltningsrätten som avgjorde frågan 2015 och gav de över hundra nätbolagen rätt till höjningar på över 36 miljarder kr mera än vad EI ansåg var rimligt. De kostnadsberäkningsramar som godkändes, ger nätbolagen rätt till ytterligare höjningar under innevarande beräkningsperiod t.o.m. 2019.

VUEF om elnätsavgifter – PDF