Elnätsavgifter fortsätter stärka eljättarnas resultat!

Höjda elnätsavgifter stärker jättarnas resultat

Vinsten för de stora elnätsbolagen ökar, samtidigt som kunderna får höjda avgifter. De senaste åren har de årliga höjningarna legat omkring 10 procent hos de stora bolagen, skriver Dagens Industri.
Det sammanlagda resultatet för Vattenfall Distrubition och Ellevio (tidigare Fortum) steg med 1,1 miljarder förra året. Båda eljättarna förklarade i årsrapporterna de ökade intäkterna med höjda elnätsavgifter på vissa håll i Sverige.
Avgiftshöjningarna kan förklaras med den så kallade kalkylräntan, som avgör hur stora avgifter som kan tas ut, skriver DI.

https://omni.se/hojda-elnatsavgifter-starker-jattarnas-resultat/a/a2pW0O