Seminariet, Brunnby Gård – Västerås

Nästan fullsatt!

Fredagen den 2 februari 2018 var vi på Hushållningssällskapets gård, Brunnby Västerås, för information och samtal om skog och vatten, nödvändiga resurser i arbetet för fossilfri energi!
Seminariet som arrangerades av Mellanskog handlade om framtida energieffektivisering och hur vi tar vara på förnybara och flödande resurser, som sol, vind, vatten och skog. Vi tackar förstås Mellanskog för värdskapet och för ett väldigt lyckat event med intensiv debatt.

Karin Perers, ordförande i Mellanskog inledde och lät publiken debattera mellan programpunkterna som därmed blev väldigt  aktivt och intressant. Mårten Gustavsson från Mellanskog informerade om EU:s skogspolitik. Mårten representerar bla. Sverige i en skogspolitisk grupp på EU-nivå.

Stiftsjägmästare Eric Ling, ansvarig för kyrkans skogar i Västerås stift, 45000 hektar, en del av Egendomsnämnden’s totala skogsinnehav på 400 000 hektar, beskrev ingående och informativt om hur Svenska kyrkan sköter sina skogar. Han framhöll särskilt även ansvaret och betydelsen av skogens resurser för framtiden.

Christer Söderberg, ledamot i SERO styrelse med rötter i småskalig vattenkraft beskrev den småskaliga vattenkraft, en förnybar resurs. Fakta och hur stark den småskaliga vattenkraften är, näsdan upp till 60% av den totala energimixen täcks av vattenkraften!

Gunnar Öberg, ordförande för VUEF presenterade analyser på hur kraftigt fasta elnätskostnader och nätavgifter för privatpersoner varierar mellan olika elnätsbolag. Se även vår artikel kring detta här!