ELNÄTSAVGIFTER: Från 2010 upp 70%!

Vi elnätskunder är utsatta för en vinstgivande rovdrift av de tre stora nätägarna.

Utdrag ur VUEF’s seminarium 18-02-02 ”ELNÄT OCH ELNÄTSAVGIFTER” av Gunnar Öberg, VUEF om elnätsavgifter

Att det dessutom är av betydelse för hushållsbudgeten var jag bor, eller planerar att bosätta mig, beroende på vilket bolag som äger nätet!?

Energimarknadsinspektionen underkände ett antal nätbolags höjningar för några år sedan. Frågan hamnade så småningom i Förvaltningsrätten som avgjorde frågan 2015 och gav de över hundra nätbolagen rätt till höjningar på över 36 miljarder kr mera än vad EI ansåg var rimligt. De kostnadsberäkningsramar som godkändes, ger nätbolagen rätt till ytterligare höjningar under innevarande beräkningsperiod t.o.m. 2019.

VUEF om elnätsavgifter – PDF