Nätavgifter: Bostadsbranschen vill ha svar nu om elnätsprishojningarna!

De svenska elnätspriserna har stigit med omkring 25 procent, samtidigt som den allmänna kostnadsutvecklingen varit måttlig. Om inte dagens reglering för elnätsbolagens intäkter skärps riskerar man fortsatt kraftiga prishöjningar. Stora delar av bostadsbranschen har nu brevledes begärt svar från energiminister Ibrahim Baylan om hur regeringen avser att agera i frågan.

– Vi uppskattar att energiministern tar frågan på allvar och att han tydligt signalerat att regleringen av elnätsverksamheten behöver skärpas. Detta för att undvika de senaste årens kraftiga prisökningar som drabbat kunderna. Men tiden är knapp och nu behöver vi också få ett besked om hur det ska gå till, säger Riksbyggens energistrateg Mari-Louise Persson.

Energimarknadsinspektionen har i en utredning kommit med flera förslag för att begränsa elnätsbolagens prisökningar. Tidigare har metoderna för att beräkna elnätsbolagens intäktsramar, som avgör hur mycket elnätsavgifterna kan höjas, inte framgått tydligt av lagstiftningen. Detta har lett till osäkerhet, långa rättsprocesser och en möjlighet till för höga intäkter för elnätsbolagen. Denna möjlighet har främst utnyttjats av de tre stora elnätsbolagen.

I brevet till Ibrahim Baylan beskriver bostadsorganisationerna att Energimarknadsinspektionens förslag är bra och kommer att säkerställa att kundernas avgifter blir mer rimliga än idag, samtidigt som elnätsbolagen också får en rimlig avkastning. Förslagen kommer också att minska antalet rättsprocesser.

– Nu undrar vi om energiministern och regeringen avser göra handling av sina ord och besluta om Energimarknadsinspektionens samtliga förslag. Förslagen är utformade som ett paket av åtgärder och vi anser att det är av ytterst vikt att samtliga genomförs för att elnätsbolagens intäkter ska landa på en rimligare nivå, säger Mari-Louise Persson.

Brevet till energiministern är undertecknat av: Riksbyggen, Bostadsrätterna, Hyresgästföreningen, HSB, Villaägarna, Fastighetsägarna och SABO.

Via Energinyheter.se

http://www.energinyheter.se/20180521/19707/baylan-pressas-pa-svar-fran-bostadsbranschen-angaende-elnatsprishojningar