Termoelektronik: Ny teknik för våra kylskåp?

Två artiklar tar upp intressanta nyheter kring kylskåps-teknik

A thermoelectric cooler. Source: Luis María Benítez

Dagens kylmedium orsakar klimatförändringar om vi inte gör något åt det. Visserligen kom man fram till att fasa ut gamla kylmedier men detta kan ta väldigt lång tid. Kanske decennier?
Det handlar om att utnyttja termoelektronik.
Vi har i facebookgruppen diskuterat tillämpningen tidigare. Då i betydligt mindre exempel och tillämpningar.

Här är en länk till situationen i svenska förhållanden. http://www.kylskåp.net/miljopaverkan

To cool a fridge, it makes use of the thermoelectric effect, by which an electrical current can produce a difference in temperature. Run a current through a thermoelectric cooler, and the device will draw heat from one side to the other. Thermoelectric coolers make very little noise, take up very little room and make no use of dangerous refrigerants like hydrofluorocarbons, ammonia or propane.

https://nexusmedianews.com/a-clever-fix-to-the-biggest-climate-problem-5d6362a0dbe8

This Could Be A Clever Fix For The Biggest Climate Problem