Efter larmet – allt bättre solcellsinstallationer

Gruppsol.com

Mattias Hansson, grundare av GruppSol uppmärksammade problemet tidigt och har ofta varnat för konsekvenserna.
Plus- och minuskabel läggs ihop för att minimera induktionsspänningar och risk att växelriktare och solcellspaner går sönder vid åsknedslag. Vid värsta fall kan även brand uppstå vilket innebär att detta är mycket alvarligt om det inte genomförs på korrekt sätt.

Pressrelease: Länsförsäkringar. För ett år sedan varnade Länsförsäkringar för allvarliga brister i installationer av solpaneler. Regelverken var otydliga, marknaden omogen och kunskapen hos solcellsinstallatörerna inte alltid tillräcklig. En uppföljning visar nu att mycket positivt har hänt.

– Vi upplever att kännedomen om regelverken har ökat betydligt; även på lantbrukssidan som har mer specifika krav. Det ser vi på de besiktningar vi gör runtom i landet, säger Tomas Ekman, skadespecialist på Länsförsäkringar.

Solcellsbranschen har också fått bättre stöd av uppdaterade regelverk och en ny handbok från Svensk elstandard om solel med tydligare riktlinjer och råd.

– De vanliga elföretagen på orten kan idag ofta hjälpa till med hela anläggningen och inte bara inkopplingen av växelström, något som inte var aktuellt tidigare, säger Tomas Ekman.

Samtidigt visar en ny undersökning som Länsförsäkringar låtit göra att majoriteten svenskar, 87 procent, är osäkra på hur man förebygger elbränder i en solcellsinstallation.

– Det är kanske inte så konstigt, men med en kunnig leverantör så ska du kunna känna dig trygg. Det är däremot viktigt att du kollar upp elfirman som ska installera din solcellsanläggning ordentligt, säger Tomas Ekman.

Det som oftast orsakar elfel och brand är glappkontakter och felaktigheter på likströmsledningarna mellan solpanelerna och växelriktaren som gör om likspänning till växelspänning.

– Bristfälligt gjorda eldragningar genom taket kan dessutom orsaka vattenläckage och i förlängningen vattenskador, säger Tomas Ekman.

– Hösten 2019 startar en ny utbildning för montageledare för solel, så det görs mycket bra nu för att möta behovet av säkra och fackmässiga installationer, säger Tomas Ekman.

Tips för en säker installation
• Ta in offerter, utvärdera och kontrollera att firman du vill anlita är auktoriserad med tjänsten ”kolla elföretaget”* på Elsäkerhetsverkets hemsida
• Fråga och titta på referensanläggningar, försök prata med deras ägare
• Anlita helst kända och etablerade elföretag, gärna rikstäckande med lokal anknytning 
• Om du använder ett solcellsföretag direkt, kontrollera att de är medlem i Svensk solenergi (SSE) och helst har egna montörer och installatörer
• Låt en elkonsult besiktiga anläggningen eftersom du ska ha den i cirka 50 år.

*Om solcellsanläggning till exempel ska installeras på en villa ska företaget angett både verksamhetstypen ”Bostäder” och ”Elproduktionsanläggningar”.
Länsförsäkringar har tagit fram faktablad för solcellsanläggning och även om råden främst avser lantbruk kan du ha det som en checklista och hjälp till dialog med företaget som ska utföra din installation. 

https://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/efter-larmet—allt-battre-solcellsinstallationer,c2767255

Webbadress, Gruppsol: https://gruppsol.com