Klimatskiftet: Jakten på klimatets heliga graal på god väg att lyckas

Svenska Dagbladet har för närvarande en mycket bra artikelserie: KLIMATSKIFTET: Detta är ett utdrag ur den senaste artikeln.

Den raketsnabba utvecklingen inom solenergi var näst intill ett teknologiskt mirakel. Nu kan det vara på väg att upprepas igen – med det som ses som den heliga graalen inom förnybar energi.

Vi finns på Facebook!
Vi finns på Facebook!

Tänk på det här i några sekunder: den mängd solenergi som når planetens yta på ett år är 7 500 gånger större än världens sammanlagda energibehov. Eller, annorlunda uttryckt: planeten bombarderas varje år med mer energi än vad som finns i all planetens kol, olja, gas och kärnbränsle – tillsammans (enligt World Energy Council). 

Kort sagt skulle solen – och de andra energislag som den ger upphov till, som vind- och vågenergi – kunna lösa alla våra energiproblem för all framtid.

Som bekant har vi också ökat vårt utnyttjande av denna näst intill oändliga energikälla i ett rasande tempo de senaste decennierna. Men det finns ett uppenbart problem. Skeptiker till omställningen mot förnybar energi påpekar det med enastående envishet: det spelar ingen roll hur många vindkraftverk vi bygger till havs eller på land, eller hur många solceller vi har på våra tak. Så fort vinden slutar blåsa och solen slutar skina, är vi körda. Alla våra apparater – och industrier – stannar.

https://www.svd.se/jakten-pa-klimatets-heliga-graal-pa-god-vag-att-lyckas/om/naringsliv