Vad tror DU kommer att hända?

Omställningen kan ske snabbare än vi tror!

Blir traditionella fordon med förbränningsmotor plötsligt kalla som is!?
Här diskuteras sammanfattningsvis KONSEKVENSERNA!

VAD TROR NI? HUR KOMMER EFFEKTERNA SLÅ I EUROPA?

Kommer en helt traditionellt inriktad bilindustri och logistikkedja klara helt nya krav från kunderna?

Kommer stat och kommun förstå att helt nya förutsättningar finns för både stad och landsbygd?

Kommer marknaden vilja köpa hybridbilar som går max 3-4 mil? – Bilindustrin fortsätter trots utvecklingen, försöka klämma ur det mesta som går ur traditionell teknik?

Och varför,- tror du? Att bilar går sönder?