Ny checklista gör det enklare att starta vattenbruk

En ny digital checklista på verksamt.se gör det enklare för dig som vill starta vattenbruk och odla fisk, kräftor, räkor, musslor, ostron eller alger. Genom att svara på några frågor så får du veta vilka uppgifter du ska lämna och vilka tillstånd du behöver söka för att komma igång.

Hållbar fiskodling på land väcker intresse över hela världen
https://www.verksamt.se/starta/sa-har-andra-gjort/sa_har_andra_gjort_hallbar_fiskodling_pa_land_vacker_intresse_over_hela_varlden?showDraft=true

Vattenbruk är en regeltung bransch med många lagar och förordnar att förhålla sig till som företagare och tillståndsprocesserna tar ofta lång tid.

Genom att du som blivande vattenbrukare svarar på några frågor om din verksamhet, till exempel vad och hur mycket som ska odlas, så får du på bara några minuter veta

  • vilka tillstånd du behöver söka
  • vilka uppgifter du ska lämna till din kommun, länsstyrelsen och olika myndigheter såsom Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Den personliga checklistan gör att du som blivande vattenbrukare får all information samlad på ett enda ställe och kan vara trygg med att du inte missar några viktiga uppgifter eller tillstånd. Att allt finns samlat på ett enda ställe gör dessutom att du inte behöver leta efter information på flera olika myndigheters webbplatser.

Skapa din egen checklista

Checklistan är framtagen av Tillväxtverket tillsammans med Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

https://www.verksamt.se/preview/-/journal_content/56_INSTANCE_0LpMHH7zZQ6q/10183/NYHET_CHECKLISTA_VATTENBRUK?showDraft=true

I Trollhättan utvecklas fiskodling på land

Sveriges kuster, hav och sjöar utgör redan fantastiska resurser, men det finns potential att utveckla nya havsanknutna näringar för att möta framtida utmaningar. Just nu arbetar Innovatum bland annat med projektet BIODRAS för att möjliggöra hållbar fiskodling på land.

https://vimeo.com/313148763

En av de största utmaningarna i vår tid är att öka produktionen av mat för att tillgodose behoven hos den växande världsbefolkningen, samtidigt som vi skyddar naturresurser och ekosystem.

Inom projektet BIODRAS, utvecklas biofilter i den första svenska test- och demoanläggningen för landbaserad fiskodling i saltvatten. Målsättningen är att vattnet i fiskodlingen ska cirkulera i ett slutet system där dels alger, dels biofilter, renar vattnet från kväve och fosfor. På så sätt blir det inga utsläpp av näringsämnen som kan påverka havet negativt.

– Det finns efterfrågan på fisk som man vet är hållbart framställd och vår anläggning är bra för fisken också, säger Lillemor Lindberg, innovationsledare på Innovatum.

https://www.innovatum.se/nyheter/hallbar-fiskodling/