Sveriges största solpark ska byggas i Karlskrona

Detta rapporterar P4 Blekinge.
Det sedan det kommunala elbolaget Affärsverken samlat tillräckligt med investerare i den ekonomiska förening som äger solparken.
Den första etappen, av tio, ska börja producera el redan till våren.

Nu går startskottet för Karlskrona Solpark

Delbart är hållbart – visionen för Affärsverken att bidra och möjliggöra ett hållbart samhälle är tydlig. Kundintresset att få vara med och äga sin egen andel i Karlskrona Solpark är stort och första etappen är nu klar att börja byggas.

Vägarna på området har förberetts och det första som nu kommer att ske är att staketet kommer att sättas upp. När alla markarbeten och staket är färdigställda kommer de första solcellerna att sättas på plats. Dessa kommer sedan att kopplas ihop och för att kunna generera energi när vårens första solstrålar visar sig.

Alla kan bli delägare

Karlskrona Solpark blir andelsägd i sin helhet. Större företag och organisationer investerar som direktägare, medan småföretag och privatpersoner köper andelar genom den ekonomiska föreningen Solfördelarna i Karlskrona. Tanken är att så många som möjligt ska få chansen att producera sin egen miljövänliga el och ta del av avkastningen från solen.

– Medvetenheten om att leva klimatsmart och göra trygga val inom hållbarhet ökar i samhället. Det är stor skillnad på människors val och medvetenhet idag jämfört med bara för några år sedan, säger Anna Hammartorp, projektledare Karlskrona Solpark.

För mer information, kontakta Anna Hammartorp, projektledare Karlskrona Solpark, på telefon 0733-87 68 33 eller via e-post anna.hammartorp@affarsverken.se

https://omni.se/sveriges-storsta-solpark-ska-byggas-i-karlskrona/a/a29Mv4