Sverige når utsläppsmålet 2030 flera år tidigare enligt World Economic Forum!

Det visar sig att vi kommer nå målet att energiuttaget 2030 skall vara 50 procent effektivare än 2005.
Dessutom gör vi det antagligen innan året är slut. Enligt World Economic Forum.

Väldigt positiva nyheter! Se länk till Svensk vindkraft (PDF),

Sweden is on target to meet one of its renewable energy targets years ahead of schedule, and it’s thanks in part to wind turbines. In 2012, Norway and Sweden reached a joint agreement to increase their production of electricity from renewable energy sources by 28.4 terawatt hours (TWh) by 2020. Länk till artikeln i World Economic Forum.