Antal beställda elbussar ökar kraftigt i Europa

Det finns för närvarande cirka 1600 elbussar på europeiska vägar, med ytterligare 1600 i order (från mitten av 2018). Fördröjning mellan order och leverans är vanligen 9-12 månader. 

Antalet elbussar som beställts i Europa mer än fördubblats 2017 jämfört med 2016 och nått 1.031 fordon, enligt en ny analys av miljöorganisationen NGO Transport & Environment. Man uppskattar att detta motsvarar cirka 9% av nyregistreringar 2018.

Länk: https://www.greencarcongress.com/2018/11/20181109-euroebus.html