Svenskproducerad biogas konkurreras ut

Den svenska produktionen av biogas har stora problem.

Biogasen har beskrivits som en viktig del av omställningen från fossila drivmedel, men det senaste året har den svenska produktionen blivit olönsam på grund av konkurrensen från billigare dansk gas.

Weine Wiqvist är vd på organisationen Avfall Sverige, där en stor del av svensk biogas produceras. Han är mycket oroad:

Via Svergies Radio: