Solceller, batterier och internet bidrar till nästa industriella revolution

Allt fler företag och hushåll med solceller på taket och batterikapacitet i källaren kommer att växla mellan att vara nettoleverantörer och konsumenter av el. När miljontals mikroproducenter kopplas samman i ett ”energimarknadernas internet” förändras marknadens logik och styrkeförhållanden i grunden. Byggföretag, kommuner och andra samhällsplanerare som förutser utvecklingen blir vinnare, medan de som stannar kvar i nittonhundratalet kan tvingas till kostsamma åtgärder i efterhand. För energimarknadernas traditionella aktörer är snabb anpassning en överlevnadsfaktor. Det skriver Andrew Machirant, Seniorrådgivare Inno Energy Scandinavia

Via Aktuell Hållbarhet:

https://www.aktuellhallbarhet.se/solceller-batterier-och-internet-bidrar-till-nasta-industriella-revolution/