Landsbygden: Nu händer det! Det mest positiva sker nu!

Framtiden har faktiskt de bästa möjligheterna någonsin för både landsbygd och storstad. Enligt en SIFO-undersökning från 2017 är det klimatet, som ungdomar lägger mest vikt vid. De vuxna har klimatet och miljön på topp tre efter terrorism och konflikter. 

Landsbygd och storstäder interagerar inte längre på samma sätt. Långa avstånd försämrar förutsättningarna för näringsliv och socialt umgänge.

Till stor del kommer det att vara elfordon som redan nu kommer att dra utvecklingen med sig. Helt enkelt för att de är så totalt sett mycket billigare att köra och äga. Servicekostnaderna är så mycket lägre då en elbil har mycket mindre komponenter. En konventionell bil har ett otal enskilda rörliga delar som var för sig kan vara kostsamma att serva eller byta om man har otur. 

Det sanna är också att med dagens solceller, kan landsbygden raskt få den förändring som så många önskat.

En kommentar admin (lånat) från en elbilsforum löd helt enkelt så här:

”Elbilen blir landsbygdens räddning. Det blir många tusentals kronor över varje år för en familj som byter till elbil. Gör man sen sin egen el blir den årliga rörliga elkostnaden nära noll. Fastighetens värde stiger och landsbygden börjar attrahera folk. Låt Sverige leva – skaffa elbil”.

”En ny grön våg är möjlig – med rätt förutsättningar”
https://omni.se/en-ny-gron-vag-ar-mojlig-med-ratt-forutsattningar/a/7lwBk8

Ev politiska åsikter som kan finnas i länken som refereras, tar vi inget ansvar för då vi är för en öppen dialog och inte stödjer någondera sida i politiken.