Säkerhet: Brand i Elbil

https://youtu.be/U7y24KAQQTQ

Via MSB

De fem vanligaste myterna

1. Chassit kan bli strömförande och ge livsfarliga elchocker efter en krock.

Fel. Till skillnad från det vanliga 12-voltsbatteriet är högspänningsbatteriet, som driver fram fordonet, inte jordat i chassit. Vid en krock bryter dessutom e-fordonets säkerhetssystem kopplingen mellan högspänningsbatteriet och drivlinan.

Batteriet är alltså ”friflytande” – det har ingen elektrisk potentialskillnad mot omgivningen. Eftersom det inte finns någon potentialskillnad, spänning, kan du utan risk röra vid fordonet.

Inte ens om säkerhetssystemet fallerar och ledande föremål tränger in i batteriets båda poler kan man få en stöt, enligt Lars Hoffmann. Högspänningsbatteriet har en smältsäkring som brinner av.

2. En elbil som hamnar i sjön blir vattnet strömförande.

Fel. SP:s forskare har gjort prov där fulladdade litiumjonbatterier med 400 volts spänning sänkts ner i både sötvatten och saltvatten. Slutsatsen: det finns inga elsäkerhetsrisker med att vada eller dyka till fordonet för att rädda passagerare. Fältstyrkorna i vattnet är så låga att de inte känns.

– Kör en bil i sjön när du badar så kan du lugnt bada vidare, säger Lars Hoffmann.

3. Bränder i elbilar startar alltid i högspänningsbatteriet.

Vilseledande. Bränder i eldrivna fordon har väckt stor uppståndelsen. I de flesta fall visar brandutredningen att eldsvådan orsakats av det vanliga 12-voltsbatteriet.

I något fall misstänks kupévärmaren vara boven, i ett annat fall blev branden explosiv när räddningstjänsten sprutade vatten på brinnande magnesiumfälgar. Ändå har högspänningsbatteriet fått skulden.

4. Det är livsfarligt att släcka ett brinnande batteri med vatten.

Fel. Sprutar du vatten rakt in i ett eluttag så bildar din kropp en sluten krets mellan elnätet och marken du står på. Det kan vara livsfarligt.

Men att rikta vattensprutan mot ett fordons högspänningsbatteri är ofarligt. Batteriet är inte jordat till chassi eller mark, och det finns ingen elektrisk potentialskillnad mellan batteri och omgivningen (se myt 1).

5. Ett skadat batteri kan läcka frätande vätskor.

Oftast fel. Frätande vätskor finns i batterier med vattenbaserad elektrolyt, exempelvis bly-, nickelmetallhydrid- och nickelkadmiumbatterier.

Men i eldrivna fordon av års­modell 2012 och senare är det vanligast med litiumjonbatterier. Då är elektrolyten baserad på organiska lösningsmedel och inte frätande.

MSB – Myndigheten för samhällssyn och beredskap – frågor – elfordon” ger tips om hantering

Text ovan, Skriven av Lars Hoffmann, expert på elsäkerhet i fordon på SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut, i Borås. Han har tillsammans med David Sturk på Autoliv skrivit en rapport om risker efter olyckor med e-fordon. I begreppet ingår elfordon, laddhybrider och el­hybrider som inte kan laddas.