EON deltar i förstudie om djupgeotermisk energi

E.ON deltar i en förstudie om energi från djupgeotermisk energi som pågår december 2017 till maj 2018 och som drivs av Länsstyrelsen i Skåne. Målet är att undersöka de geotermiska förutsättningarna i Skåne och hur en kombination av geotermisk värme och värmekraft skulle kunna användas för att ge ett kontinuerligt flöde av både värme och el till skillnad från många andra förnybara energislag vars tillgång varierar (beroende på exempelvis vädret) och som därmed ställer krav på lagring av energi.

https://via.tt.se/pressmeddelande/eon-deltar-i-forstudie-om-djupgeotermisk-energi?publisherId=1035173&releaseId=2156904