Region Jämtland Härjedalen satsar. På solceller, laddbara bilar och 200 laddstationer

Länk till artikel via Mitt-media

Region Jämtland Härjedalen har länge haft höga ambitioner och arbetar hårt för att få ut information till invånarna så att de kan ställa om sina egna klimatval för en förnybar framtid.

Möjligen skulle man önska också att incitamenten för att skaffa el-fordon även kan passa de medborgare som inte har möjlighet idag att köpa elbil. Trots den extra peng man får -60.000 kr så ligger ribban för högt. – Kommentar, admin

Ladda bilen på natten hemma, så åker du i fulladdad bil till jobbet på morgonen. Så kommer troligtvis vårt beteendemönster se ut med elbil. 80-85% av laddningen sköts hemma. Samfälligheten Kardusen på Remonthagen ligger steget före och har installerat laddboxar redan innan de har särskilt många elbilsägare. Se mer via Energi och klimatrådgivarna Jämtland Härjedalen.

Region Jämtland Härjedalen, länets näringsliv och andra aktörer  jobbar gemensamt för att öka installationer av laddstationer, solceller och antalet laddbara bilar i länet. Vårt mål är att det senast 2018 ska finnas minst 63.000 m2 solceller,2.500 laddbara bilar och 200 publika laddstationer.  Vi arrangerar vi informationsaktiviteter, erbjuder kostnadsfri rådgivning och nätverksarbete. Vi lyfter också fram goda exempel. Eva Rappe femdubblar under 2018 sin solcellsanläggning som hon byggde 2014. Samfälligheten Kardusen vill underlätta för de boende att övergå till en laddbar till därför har de valt att erbjuda möjligheten till laddboxar i sina garage.