Ozonhålet fortsätter att minska!

– Just för att ”vi” faktiskt gjort något åt det!

Det krympande hålet i ozonskiktet har blivit något av en succé. En ny NASA-studie baserad på data från Aura-satelliten detta genom mätning av de kemikalier som orsakade hålet i första hand.

Studien – (länk), publicerad i veckan via Geophysical Research Letters visar 20 procentig minskning sedan 2005. Speciellt klor-nivåer sjönk med 0,8 procent varje år mellan 2005 och 2016.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Montrealprotokollet

https://en.wikipedia.org/wiki/Montreal_Protocol