Nu är det lönsamt tanka Etanol igen!

Det är nu klart lönsamt att tanka E85 för den som har en flexifuelbil. Detta sedan skatten på E85 tagits bort vid årsskiftet. Det betyder att 220 000 ägare till flexifuelbilar kan göra en stor klimatinsats genom att tanka rätt, och dessutom göra det med lönsamhet.

https://www.svebio.se/press/pressmeddelanden/klart-lonsamt-att-tanka-e85-efter-arsskiftet/

http://www.transportochlogistik.se/20180112/6710/lonsamt-tanka-etanol-igen