Geoenergi: Energin under mark ska upp till ytan

Geoenergi kan användas till mycket mer än att värma bostäder.

Projektet Geoenergi-SIA har samlat Sveriges främsta kompetens inom området för att synliggöra geoenergins behov av forskning och utveckling och skapa den strategi som saknas.

Och nu är jobbet klart

Geoenergi mer än bergvärme – forskningsplan klar