Länsförsäkringar ger råd angående solceller

Fyra av fem solscellsinstallationer har brister

Här är DC kablarna oskyddade vilket kan ge personskada

Solpaneler blir allt mer attraktivt i takt med teknikutveckling och sjunkande priser. Solenergi är positivt för klimatet och för plånboken, men det finns all anledning att vara en engagerad köpare vid en installation.
– Vi ser en stor andel bristfälliga solcellsinstallationer som innebär risker både vad gäller elsäkerhet och personsäkerhet, säger Tomas Ekman, skadespecialist på Länsförsäkringar.

http://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/fyra-av-fem-solscellsinstallationer-har-brister,c2473994