Hållbart byggande: Inblickar i passiv-hus med solceller och materialval.

Här i Norden kan vi dra nytta av solen på flera sätt, genom stora fönster i rätt riktning, smart isolering i väggar, solceller som faktiskt fungerar även vintertid,   bergvärme och ett antal andra åtgärder.

 

Det finns även flera intressanta länkar i artikeln i ämnet, så det går att fördjupa sig också, för den som vill det. Artikeln är tyvärr på engelska, men då vi är hejare på just det språket hänvisar vi direkt till:

https://cleantechnica.com/2018/03/31/passive-solar-house-design-basics-orientation-design-elements-materials/