Genombrottet för elfordon är redan här, om bilindustrin kan leverera?

Köptrycket är mycket högre än vad biltillverkarna planerat för.